Het Stenen Archief - Only completed research

[3592]

(101)87
5
Nathan
Levie Eliezer
Eliezer z.v.Moshe
Antje van den Bergh
Mozes Nathan & Hester Frank
23-08-1805
28 Av 5565
Willemstad
05-01-1880
23 Tevet 5640
Oss
Geffen
07-01-1880//23 Tevet 5640
Hier Rust
De heer L.M.Nathan
Geb.te Willemstad
Overl.te Oss 5 Jan.5640
Z.A.R.I.V.
פה נטמן
איש תם וישר פרנס
ומנהיג בק"ק גראהף חמשים
שנה ה"ה כ"ה אליעזר ב"ר משה
נפטר בק"ק אס בליל ג כ"ב
טבת ונקבר בשם טוב
ביום ד כ"ג בו תר"מ לפ"ק

נ ב ע ת
Hier is geborgen
Een ingetogen en rechtschapen man, bestuurder
en leider van de Heilige Gemeente Grave [gedurende] vijftig
jaar, deze is de ge'eerde heer Eli'ezer zoon van de heer Moshe
overleden in de Heilige Gemeente Oss in de avond van dinsdag 22 Tevet
en werd begraven in goede naam op woensdag de 23ste daarvan 5640

Zijn Ziel Zal Rusten in (Gan) Eden *

*-het paradijs

In het boek:-
"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 66-67- is dit grafsteen #87

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Huw.bijlagen huw.akte #9 Geffen 20-11-1829

Certificaat van de Nationale Militie

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6134
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Overledene Levie Nathan
Overlijdensdatum: 05-01-1880
Vader  Moses Nathan
Moeder  Hester Frank
PartnerAntje van den Bergh
Relatie: Weduwnaar van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden:-10 uur namiddag

Geboortejaar:-vlg. leeftijd bij overlijden


 

Hij was de echtgenoot van (101)17
2015/08/05
bnnch