Het Stenen Archief - Only completed research

[3596]

(114)05
5
Blankensteijn, van (gedenksteen-begraven in Den Haag)
David Heijman
David z.v. Chaim
Clara Levisson
Heijman Philip van Blankensteijn & Lea van Wittenen
08-07-1820
26 Tammoez 5580
Lekkerkerk
28-12-1908
4 Tevet 5669
Den Haag
Lekkerkerk
In dankbare herinnering 28 Nisan//3 mei 5646
Is door de den weled.heer D.H..van Blankenstein
Overleden te 's Hage 4 Tevet //28 December 5669
En aldaar ter aarde besteld
???? (gegeven ?) Isr.Gemeente te Lekkerkerk
Deze begraafplaats geschonken
Zullende zijne nakomelingen
Kosteloos op deze begraafplaats
Begraven kunnen worden
תעודת תודה
ביום ב' כ"ח לחדש ניסן שנת תרמ"ו לפ"ק נתן השדה
הזה לק"ק לעקקערקערק על ידי הגביר ר' דוד ב"ר
חיים מבלאנקעשטיין ז"ל לאחזה להיות לה
לשדה קבורה וכל יוצאי ערנו יש רשות 
להם להקבר בו חנם אין כסף  והנדיב הולך 
נאמן אל עמיו בק"ק האג ביום ב' ד' טבת שנת
תרס"ט לפ"ק
ושם מנוחתו כבוד
Getuigenis van dank
Op maandag 28 van de maand Nissan van het jaar 5646 werd dit
veld gegeven aan de Heilige Gemeente Lekkerkerk door de notabel de heer David zoon van de heer
Chaim van Blankensteijn zijn nagedachtenis zij tot zegen, als een
grondbezit voor een begrafenis veld en allen die  afkomstig zijn uit onze stad hebben het recht om hier kosteloos begraven te worden
en de weldoener ging in trouw naar zijn voorvaderen in de Heilige Gemeente [Den] Haag op maandag 4 Tevet van het jaar 5669

En daar ruste hij in ere
Identificatie als David Heijman van Blankensteijn zo goed als zeker.
[Bron:-Virtuele studiezaal Den Haag]
Overlijden:-
Akte #3899 Den Haag 28-12-1908
Overleden om 6 uur in de morgen
Op de steen is de schrijfwijze van Blankenstein, in de documenten
van Blankensteijn

Moedersnaam in de geboorteakte:-Lea Davids

Hij was een oom van (114)01 (haar moeders broeder) en neef van (114)03.
2012/04/15
bnnch