Het Stenen Archief - Only completed research

[3600]

(92)2
4
Levies
Philip (Josua)
Moshe Yehoshua z.v. Yehuda ha-Levi
19-05-1813
19 Iyar 5573
Oirschot
10 -06-1846
16 Sivan 5606
Oirschot
Oirschot
12-06-1846//18 Sivan 5606
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ הב"ח שהלך כל ימיו בדרך הישר משה יהושע בן יהודא הלוי ז"ל נפטר בשם טוב ליל ט"ז לחדש סיון ונקבר ביום י"ח בו שנת תר"ו לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Rust De vrijgezel die al zijn dagen de rechte weg bewandelde Moshe Jehoshua, zoon van Jehuda ha-Levi z.l. Hij overleed in goede naam de 16e van de maand Sivan En hij werd begraven op de 18e van die maand van het jaar 5606 T.N.Z.B.H.
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Memories van successie
Archieflocatie     Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen     Toegangnr: 036.03.10
Inventarisnr: 36
Kantoorplaats: Oirschot
Memorienr: 314
Registratie datum: 10-06-1846
Overledene     Philip Levies
Overlijdensplaats: Oirschot
Overlijdensdatum: 10-06-1846

Bron voor geboortegegevens:- "Verborgen in Brabantse Bodem" van J.Bader-ISBN 90-70641-64X- Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg-2002-pag.170.
Philip (Josua) Levie(s) is ongehuwd gebleven. Van beroep was hij leerlooier.
Zijn ouders waren :-
Jehuda Levi-ook genaamd Philip Levis- (92)03 & Sara Roost (92)08
2010/11/12