Het Stenen Archief - Only completed research

[3605]

(94)06
5
Bruin, de
Rebecca
Rivka d.v. Shimon
Vomberg
Manuel Vomberg
Simon de Bruin en Mina van Cleef
09-11-1847
1 Kislev 5608
Ommen
01-11-1920
21 Chesvan 5681
Dalfsen
Ommen
Hier Rust
REBECCA de BRUIN
Echtgenoote van MANUEL VOMBERG
Geb.te Ommen 9 November 5608
Overl.te Dalfsen 21 Cheswan 5681
                             1 Nov.                             
פ"ט
אשה חסודה וצנועה כפה
 פרשה לעני בניה אשרוה
בעלה ויהללה מ' רבקה בת
שמעון אשת מנחם בן
יהודה פאמבערך מתה
 ביום כ"א חשון תרפ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
  היא נפטרה בערב ולפיכך התאריך העברי הוא של היום הבא
Hier ligt geborgen
Een vrome en bescheiden vrouw, Haar handen
stak zij uit naar de arme. Haar zonen prezen haar
Haar man sprak haar lof. Mevrouw Rebecca dochter
van Shimon. Vrouw van Menachem zoon  van
Jehuda Vomberg. Zij stierf
op de 21e Cheshvan 5681
T.N.Ts.B.H.
 Zij overleed 's avonds en daarom is de Hebreeuwse datum die van de volgende dag overdag.
Bron voor persoonlijke gegevens:-
Stamboom VOMBERG bij Akevoth.
Zij was de dochter van (94)27 & (94)29 en de zuster van (94)02.
Haar dochter was de echtgenote van (94)02.DEze dochter was dus getrouwd met haar oom.
2011/06/16