Het Stenen Archief - Only completed research

[3611]

(94)12
4
Haas, de
Samuel
Shmu'eel z.v. Eliezer
Anna de Jong
Israel de Haas & Judith(Grietje) Meijer
31-10-1835
9 Cheshvan 5596
Ommen
30-1-1911
1 Shevat 5671
Ommen
Ommen
31-01-1911//2 Shevat 5671(zie opmerking)
Hier Rust
SAMUEL de HAAS
Geboren 8 Cheschwan 5596
              31 October
Overleden 1 Shebath
                  30 Januar 5671


שמר תם וראה ישר
 שלום משלו, ודגלו אהבה
לאל,בעל נאמן,אביון לתקוה,
ישע עדתו, זכותו רבה
ה"ה
כ' שמואל בן כ' אליעזר
 דע האאס
ושם אמו גיטלא
מת בש"ט ר"ח שבט תרע"א לפ"ק
ויקבר בכבוד יום א' בו
ת נ צ ב ה
שמר....הפסוק נלקח מספר תהילים פרק לז פסוק לז


"אביון לתקווה" שגוי וצריך להיות
לאביון תקווה
Bewaar de ingetogenheid  en zie de rechtschapenheid*
Vrede was zijn spreekwoord, en zijn banier was liefde
tot God, een trouwe echtgenoot, de behoeftige tot hoop,
De redding van zijn gemeente, zijn verdienste is groot
Deze is de ge'eerde Shmu'eel zoon van de ge'eerde Eliezer
De Haas
En de naam van zijn moeder was Gitele.
Hij overleed in goede naam op Rosh Chodesh Shevat 5671
En hij werd begraven met eer op de zondag daarvan
T.N.Ts.B.H.
*Naar Ps 37:37
De gemarkeerde letters vormen de naam van de overledene שמואל Shmu'eel (Samuel).


De begraafdatum op de steen is niet duidelijk.(De overlijdensdatum viel op een maandag.)Vermoedelijk staat hier een gimmel, dwz dinsdag (de dag volgend op het overlijden).
Bij gebrek aan een alternatieve  bron, is de begraafdatum in de personalia gebaseerd op deze veronderstelling.

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 10342
Gemeente: Ommen, Stad
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 01-02-1911
Overledene     Samuel de Haas
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-01-1911
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Ommen, Stad
Vader     Israel de Haas
Moeder     Grietje Meijer (*)
Partner     Anna de Jong
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie     geboren te Ommen, Stad

Geboortegegevens vlg.geboorteakte #55 Ommen 02-11-1835.
Hij werd geboren om elf uur 's avonds.Het was toen reeds de volgende dag volgens de Joodse kalender.De Joodse geboortedatum is daarom 9 Cheshvan 5596 en niet 8 Cheshvan 5596 zoals op de steen staat.

(*)-Op haar overlijdensakte heet zij, zoals op de huwelijksakte alhier, Judith.
Hij was de echtgenoot van (94)13
Hij was de zoon van (94)21 & (94)22

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 05218
Gemeente: Haaksbergen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 27
Datum: 16-10-1871
Bruidegom     Samuel de Haas
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Ommen, Stad
Bruid     Anna de Jong
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Haaksbergen
Vader bruidegom     Israel de Haas
Moeder bruidegom     Judith Meijer
Vader bruid     Salomon Simon de Jong
Moeder bruid     Betjen Philip
Nadere informatie     beroep Bg.: slager 
2011/06/17