Het Stenen Archief - Only completed research

[3646]

(103)11
3
Markowicz
Daniel
Daniel z.v. Shmu'eel Eliezer Markowicz
Rivkoh Szfradzki
12-12-1866
4 Tevet 5627
Zdunska Wola (Polen)
13-12-1923
6 Tevet 5683
Luik (Belgie)
Eijsden
Ici repose 
Daniel Markowicz
ne a Zdunska Wola 12-12-1866 
decede a Liege 13-12-1923//6 Tebeth 5683
פ"נ
האיש הישר בד' ובאדם המהולל
ר' דניאל ב"ר שמואל אליעזר
מארקאוויטץ
גבאי ד'החברה תהלים
מזדונסקא - וואלא
שנפטר ו' טבת תרפ"ג בליז
חמישים ושבע לשנות חייו
ת נ צ ב ה
Hier Rust
de rechtschapen man, bij de Heer en bij de mens de prijzenswaardige, 
de heer Daniel, zoon van de heer Shmu'eel Eliezer Markowitts, 
gabay (koster) van de vereniging Tehilliem (lofzangen) uit Zdoenska-Wola, die overleed 6 Tevet 5683 in Liege, 
in het zevenenvijftigste jaar van zijn leven.

T N Ts B H

Details van geboorte en overlijden vlg. de steen zonder verdere documentair onderzoek (afkomstig uit Polen en Belgie)

Echtgenoot van (103)18. (Bron zie grafsteen (103)18). 

 

Vermoedelijk vader van (103)19.( geen overtuigend bewijs gevonden). 

 

Aanvullend detail:-

een vermoedelijke broerszoon Abraham Markowicz overlijdt in Rotterdam op 20 Sep 1942, geboortig uit dezelfde plaats, zoon van Israel Wobin Markowicz & Leibe Ehrlich, echtg. van Klara Brceciner.


2017/09/14
bnnch