Het Stenen Archief - Only completed research

[3698]

(9)05
5
Jong,de
Levie Salomons
Yehuda Leib z.v. Shlomo ha-Levi
Hanna Abrahams Polack
Salomon Levy de Jong & Helena Mozes van der Hoek
07-06-1794
9 Sivan 5554
Bolsward
18-09-1871
3 Tishri 5632
Bolsward
Bolsward
20-09-1871//5 Tishri 5632
Er is geen Nederlandse tekst
Jehuda Leib z.v.Sjlomo Ha-Levy
יהוד' אתה יודוך אחיך
פה
 שכן איש עניו מאד. הולך
תמים. פועל צדק. נהל כמה
שנים באמונה קהלתנו. ופרס
לרעב לחמו
ה"ה יהוד' ליב בן כ"ה שלמה הלוי
 נתבקש לישיבה של מעלה יום
ב' ג' תשרי ונקבר יום ד' בו תרל"ב לפ"ק
תמ"ך
יהודה אתה יודוך אחיך נלקח מספר בראשית פרק מט פסוק ח
תמ"ך = תהיה מנוחתו כבוד
Juda, u zullen uw broeders loven*
Hier is de plaats
Waar een zeer bescheiden man vertoeft.Hij ging de weg der ingetogenen. Hij handelde rechtschapen. Hij leidde enkele
jaren trouw onze gemeente. En hij deelde
aan de hongerige van zijn brood.
Dit is Jehud' Leib zoon van de ge'eerde heer Shlomo ha-Levi.
Hij werd opgeroepen om zitting te nemen in de Hogere Gewesten op Maandag de 3e Tishri en hij werd begraven op woensdag daarop 5632
T.N.Ts.B.H.
*Genesis 49:8

Op alle plaatsen in de tekst is de laatste letter hee van de naam Yehuda weggelaten.Dit ter vermijding van de lettercombinatie dalet-hee, die ook voor Gods naam gebruikt wordt.

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 3012
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 22
Aangiftedatum: 18-09-1871
Overledene     Levy Salomons de Jong
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-09-1871
Vader     
Moeder     
Partner     
Relatie: gehuwd
Nadere informatie     Leeftijd: 77 jaar 
Hij was de zoon van (9)20 & (9)27

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 2002
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 24
Datum: 16-11-1823
Bruidegom     Levy Salomons de Jong
Bruid     Hanna Abrahams Polack

Gezinspagina in de Noordelijke Data Base van Akevoth (ingekort):-

Family Page
Levy Salomons de Jong, birth 7 Jun 1794 Bolsward, died 18 Sep 1870 Bolsward, occupation: Shopkeeper, son of Salomon Levy de Jong and Helena Mozes van den Hoek
Married 16 Nov 1823 Bolsward, Friesland, Nederland to:
Hanne Polack, birth 2 Feb 1804 Leeuwarden, Friesland, Nederland, daughter of Abraham Jacobs Polack and Rebekka Hartogs

7 kinderen


2011/09/05