Het Stenen Archief - Only completed research

[3699]

(9)06
4
Israels
Bettje(Betje)
van Straten
Salomon Salomons van Straten
Benjamin Israels & Mietje Isaaks
circa 1789
Groningen
23-01-1870
21 Shevat 5630
Bolsward
Bolsward
Hier Rust
BETJE
van STRATEN
ISRAELS.
Oud 80 jaren.
ת נ צ ב ה
נפטרת כ"א
 שבט תרל
לא כתוב השם בעברית
T.N.Ts.B.H.
Zij overleed de 21e
Shevat 5630
De naam is niet in het Hebreeuws geschreven.
22-01-1870 / 22-01-1870
overledene Bettje Benjamins Israels
geslacht vrouw
leeftijd 80 jaar geboren te Groningen
Relatietype weduwe van Salomon Salomons van Straten
dr van Benjamin Israels en Mietje Isaaks
bron Overlijdensregister 1870, Bolsward, Pagina B2
Komt tevens voor in de Noordelijke Data Base van Akevoth
2011/04/29