Het Stenen Archief - Only completed research

[3700]

(10)013
5
Elzas
Nathan
Nathan z.v. Avraham
Rachel Bachrach
Abraham Elzas & Vogeltjen Abrahams Vredenburg
24-11-1814
11 Kislev 5575
Borculo
10-12-1896
6 Tevet 5657
Borculo
Borculo
13-12-1896//8 Tevet 5657
Er is geen Nederlandse tekst
Nathan z.v Awraham Elzas
פ"נ נהג עדתו בצדק ומישרין תורה בה הרביץ ולמשמעתו סרים נודע כבודו כאשר הובל לקברים ה"ה התורני הח"ר נתן בן הח"ר אברהם עלזאס עלה לשמים ו' לחדש טבת ונקבר בכבוד גדול ביום א' ח' טבת תרנ"ז לפ"ק ת נ צ ב ה
החר = החבר רבי או החכם רבי
Hier rust Hij leidde zijn gemeente met rechtvaardigheid en eerlijkheid Hij gaf aldaar onderricht in de Tora en men was onderhorig aan zijn uitspraken Zijn eer was bekend toen hij naar het graf werd geleid (1) Dit is de Tora-geleerde, de chaveer, de heer Natan zoon van de chaveer, de heer Avraham Elzas Hij ging Hemelwaards de 6e van de maand Tevet En werd met grote eer begraven op zondag 8 Tevet 5657 T.N.Ts.B.H.
(1) De regels 2, 3 en 4 rijmen op elkaar. De eerste letters van deze regels vormen de naam Natan. Betr. zijn overleden: 6 Tevet 5657 = 11 december 1896.(is vrijdag) Hij overleed op donderdag 10 December, dus"na nacht", na het invallen van de 6e Tevet. Begraven: zondag 8 Tevet 5657 = 13 december 1896.

Geboorte:-

Bevolkingsregister Borculo register 17 Achternaam: Elzas
Voornaam: Nathan
Geboortedatum: 24-11-1814
Geboorteplaats: Borculo
Beroep: schrijfperkamentbereider
Gemeente: Borculo
Register: 17
Bladzijde: 23


Genlias Overlijden
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6080
Gemeente: Borculo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 101
Aangiftedatum: 11-12-1896
Overledene Nathan Elzas
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-12-1896
Overlijdensplaats: Borculo
Vader Abraham Elzas
Moeder Vogeltjen Abrahams Vredenborg
Partner Rachel Bachrach
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Borculo; oud 82 jaar; beroep overl.: fabrikant; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

 


Zijn echtgenote, die 4 dagen voor hem overleed, is (10)014
Twee van zijn kinderen zijn (10)018 en (10)071.
Zijn ouders zijn (10)001 & (10)005.
Hij was de broer van (10)026,(10)027 en (10)031.

Genlias Huwelijk
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6134
Gemeente: Borculo
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 13-09-1841
Bruidegom Nathan Elzas
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Borculo
Bruid Rachel Bachrach
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Eibergen
Vader bruidegom Abraham Elzas
Moeder bruidegom Vogeltje Abrahams Vredenburg
Vader bruid Samuel Marcus Bachrach
Moeder bruid Dina Wolff
Nadere informatie beroep bg.: zonder beroep; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

S. Laansma in zijn boek "De Joodse gemeente te Borculo" brengt op pagina 35 een brief van de heer Abraham Elzas uit Dublin over de Talmoed Thora, die daar schrijft: "Vooral 3 lekenleraren blonken uit en werden door de toenmalige Opperrabbijnen met de zeldzame 'Moureinoe' titel vereerd, de hoogste Joodse onderscheiding. Men zou deze titel aan leken kunnen vergelijken met onze 'doctor honorus causa'. Hun namen waren Nathan Elzas, ..."
[Moreinoe betekent letterlijk:-"onze leraar']

In "Het Oude Volk" van Hans Kooger-pag.236 hierover nog:-

"De talmoedstudie [in Borculo] werd geleid door lekenleraren, die zich van de rest van de kille onderscheidden.Dat waren Mozes Elzas (1806-1874)-steen (10)027, Jozef Hartog (1850-1925)-steen (10)073.....en Nathan Elzas.
[Alle drie kregen van het opperrabbinaat de Moreinoe titel]
Elke Shabbath kwam men bij elkaar om de talmoed te bestuderen onder leiding van de drie "mereines".


Overige gegevens verwanten:-
Van drie kinderen die in Borculo overleden (Betje 1848 - 1867; Salomon 1850 - 1873; Aaltjen 1854 - 1868) zijn geen stenen meer bekend.
Zijn zoon Wijnand, geboren 6 Juni 1857 overleed 20 Juni 1938 te Apeldoorn
Zijn zoon Samuel, geboren 15 October 1860 overleed 13 Juli 1901 te Zutphen

2010/11/11