Het Stenen Archief - Only completed research

[3718]

(23)07
5
Gotlieb
Sara
Sara d.v. Ya'akov
Gotlieb
Nathan Gotlieb
Jakob Gotlieb & Theresia Silverenberg
22-10-1858
14 Cheshvan 5619
Grave
19-1-1942
1 Sjevath 5702
Grave
Grave
Hier Rust Onze Geliefde Echtgenoote en Moeder SARA GOTLIEB echtgen.van NATHAN GOTLIEB Geb.te Grave 22 Oct.5619 Overl.aldaar 19 Januari /1 Sjevath 5709
פט אשת חיל יראת ה' וטובת לב מדריכה בניה בדרך אמונה וצדקה הה מרת שרה בת ר' יעקב ושם אמה רייסכא מתה ראש חדש שבט תש"ב לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier is geborgen Een flinke vrouw, godvrezend en goedhartig Die hare zonen leidde op de weg van geloof en liefdadigheid Deze is mevrouw Sara dochter van de heer Ya'akov En de naam van haar moeder was Reiske Zij overleed op de Nieuwemaansdag van de maand Sjevath 5702 T.N.Ts.B.H.
Geidentificeerd vlg.huwlijksakte in genlias:- Detail resultaat: (Bruid) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum Algemeen Toegangnr: 50.069 Inventarisnr: 3186 Gemeente: Grave Soort akte: huwelijk Aktenummer: 2 Datum: 12-04-1893 Bruidegom Nathan Gotlieb Geboorteplaats: Grave Bruid Sara Gotlieb Geboorteplaats: Grave Vader bruidegom Israel Gotlieb Moeder bruidegom Judith Cohen Vader bruid Jakob Gotlieb Moeder bruid Theresia Silverenberg
Zij was de dochter van (23)3 & (23)6 In januari 1942 zijn in Het Joodsche Weekblad twee overlijdensadvertenties geplaatst voor Sara Gotlieb-Gotlieb. Het Joodsche Weekblad, 23 januari 1942 [Bron:- Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland - http://www.joodsmonument.nl/]
2008/02/03