Het Stenen Archief - Only completed research

[3719]

(23)08
4
Passmann
Johanna
Hanne d.v. Ya'akov Ha-Cohen
van Leeuwen
Hein v.Leeuwen
18-10-1840
21 Tisjrie 5601
Xanten
20-1-1903
21 Tevet 5663
Grave
Grave
21-01-1903//22 Tevet 5663
Hier Rust Onze Geliefde Echtgenoote en Moeder JOHANNA van LEEUWEN Geb.PASSMANN Geb.te Xanten 21 Tisjrie 5601 en overl.te Grave den 20 Januari 5663 in den ouderdom van 62 jaar
פנ האשה עטרת בעלה ובניה נעימה וצנועה במעשיה הליכות ביתה צופיה כל ימיה מרת הנא בת החבר רבי יעקב הכהן ואשתו בינא נפטרה ביום כא טבת ונקברה ביום כ"ב טבת תרס"ב לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Rust De Vrouw, een pracht van haar man en zonen, Aangenaam en bescheiden in haar daden, De goede gewoontes in haar huis waren haar verlangen al haar dagen, Mevrouw Hanne dochter van de Chaveer Rabbi Ya'akov ha-Cohen en zijn vrouw Biena, Zij overleed op de dag 21 Tevet en werd begraven op de dag 22 Tevet 5662 T.N.Ts.B.H.
Het overlijdensjaar vlg. de Hebreeuwse tekst is 5662 en niet 5663 zoals geschreven in de Nederlandse tekst.Aangezien dit de datum 31-12-1901 is, en deze geheel afwijkt van de overlijdensgegevens in de Nederlandse tekst, kan dit beschouwd worden als foutief. De eerste drie regels van de Hebreeuwse tekst zijn "gepunctueerd" (met klinkers aangegeven) hetgeen zeldzaam is.De weergave heeft echter veel taalfouten.Vanaf de 4e regel is de tekst weer als gebruikelijk met uitsluitend letters (medeklinkers) weergegeven.
Zij was de echtgenote van (23)04 Aannemelijk is dat zij de moeder was van (23)05
2008/03/03