Het Stenen Archief - Only completed research

[3724]

(74)26
5
Rijn,van
Bartha(Barta)
Breine d.v. Menachem
Ments,van
Mordechai van Ments
Hermanus van Rijn & Geiltje Hartog Cohen
19-8-1845
16 Av 5605
Veendam
10-12-1871
27 Kislev 5632
Harderwijk
Harderwijk
12-12-1871//29 Kislev 5632
Er is geen Nederlandse tekst
שקר החן והבל היופי ציון לנפשה מרת בריינא בת מנחם פאן ריין אשת מרדכי בן שמחה פאן מענץ בעלת חן לכל רואיה יפיה וטובתה פה טמונה לאלקים ואדם הגונה נפטרת יום א' כ"ז כסלו בשם טוב ונקברת יום ג' ה' ד'נרה לא תכבה שנת אשה' י'ר'א'ת' ה' ה'י'א' תתהלל ת נ צ ב ה
שקר... הפסוק נלקח מספר משלי פרק ל"א פסוק ל' תאריך הפטירה הלועזי הוא 10-12-1871 שנת אשה' י'ר'א'ת' ה' ה'י'א' זאת שנת 5632 היא שנת תרל"ב ה' דנרה לא תכבה הכונה היא ליום ה דחנוכה
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid (1) Grafteken voor haar ziel Mevrouw Breine dochter van Menachem van Rijn Vrouw van Mordechai zoon van Simcha van Ments Allen die haar zagen werden ingenomen door haar schoonheid en goedheid - hier ligt zij begraven - voor God en mensen was zij fatsoenlijk Zij overleed op zondag 27 Kislev in goede naam En werd begraven op dinsdag op de vijfde dag van " haar licht zal niet uitdoven" (2) in het jaar "maar een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen" (1)(3) T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:30. (2) Naar Spreuken 31:18: "Des nachts gaat haar lamp [licht]niet uit." Waarschijnlijk wordt hier bedoeld de vijfde dag van Chanoeka: 29 Kislev. (3) De waarde van de gemarkeerde letters is 5632 (de eerste he telt voor 5000). Overleden: zondag 27 Kislev 5632 = 10 december 1871. Begraven: dinsdag 29 Kislev 5632 = 12 december 1871.
Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Veendam
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 128
Aangiftedatum: 20-08-1845
Kind     Barta van Rijn
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 19-08-1845
Geboorteplaats: Kerklaan gem. Veendam
Vader     Harmannus van Rijn
Moeder     Geiltje Hartog Cohen
Nadere informatie     beroep vader: koopman;

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4381
Gemeente: Harderwijk
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 232
Aangiftedatum: 11-12-1871
Overledene     Bartha van Rijn
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-12-1871
Overlijdensplaats: Harderwijk
Vader     Hermanus van Rijn
Moeder     Geiltje Hartog Cohen
Partner     Mordechai van Ments
Relatie: echtgenote
Nadere informatie     geboortepl: Veendam; oud 26 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld 
Zij was zuster & schoonzuster van (74)24 (zie ook aldaar), schoondochter van (74)18 en schoonzuster van (74)64a & (74)28.

Detail resultaat: (Bruid)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Veendam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 69
Datum: 29-08-1865
Bruidegom     Mordechai van Ments
Geboorteplaats: Harderwijk
Bruid     Barta van Rijn
Geboorteplaats: Veendam
Vader bruidegom     Simon van Ments
Moeder bruidegom     Johanna Hartog van de Beek
Vader bruid     Harmannus van Rijn
Moeder bruid     Geiltje Hartog Cohen
Nadere informatie     beroep bruidegom: winkelier; beroep vader bruidegom.: winkelier; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 28 jaar; bruid 20 jaar

Haar echtgenoot Mordechai v.Ments, geb. op 1 Mar 1837 te Harderwijk,  hertrouwt op 24 Apr 1874 te Nijkerk met Gulia Hamburger, 23 jr.oud, uit Nijkerk, dochtervan Benedictus Hamburger & Petronella Nihom.
Hij overlijdt op 12 Jul 1906 te Nijkerk.
2009/08/26