Het Stenen Archief - Only completed research

[3730]

(22)182
4
Grunwald
David Hartog
David z.v. Moshe Aharon Grunwald
Jetjen Poppers
Moses Aron Grunwald & Mietje de Leeuw
22-06-1869
13 Tamoez 5629
Den Helder
25-03-1931
7 Nisan 5691
Den Helder
Den Helder
Zoet is de slaap des werkers Pred. V 11. Hier rust onze lieve man, vader, behuwd vader en broeder D.H. Grunwald echtgenoot van J. Poppers oud-wethouder, oud-lid der Staten van Noord Holland geb. te Den Helder 13 Tammoez 22 Juni 5679 overl. aldaar 7 Nisan 25 Maart 5691.
 
מתוקה שנת עובד(*) ציון לנפש פו"מ ר' דוד צבי בן משה אהרן גריהנוואלד הנ"מ מאטא אשר היה בחייו ממנהיגי העיר וממנהיגי הקהלה פה העירה ועוד עמל לטובת כמה חברות והסתדריות בעיר הזאת ובמדינת נארד האללאנד נפטר בשם טוב יום ד' ז' ניסן שנת תרצ"א לפ"ק ת"מ"כ
(*) קהלת ה-יא
Zoet is de slaap van de werker Gedenkteken voor de ziel van Bestuurder en gemeenteleider David Zvi De zoon van Moshe Aharon Grunwald Geboren uit Mata, die gedurende zijn leven behoorde tot de bestuurders der stad en tot de leiders van de gemeente hier ter stede. En tevens hard werkte ten behoeve van diverse verenigingen en genootschappen in deze stad en in de provincie Noord Holland Hij overleed in goede naam op woensdag de 7e Nissan van het jaar 5691 Moge hij rusten in ere.
De bovenspreuk is uit Prediker 5:11.

Familysearch digitaal geboorte Den Helder 23-06-1869 nr. 346 image 93 geboren 3 uur in de namiddag.

 

Familysearch digitaal overlijden Den Helder 26-03-1931 nr. 95 image 1464 overleden 10 uur in de voormiddag.

Hij was de echtgenoot van (22)181 en zoon van (22)123 & (22)124.

 

Voor gegevens huwelijk zie (22)181.

 

Aanvullende details:

 

David Hartog Grunwald
Tekstueel: Gezin Parenteel Outline Report Kwartierstaat KwartierbladGrafisch: Fanchart Kwartierstaat Parenteel
David Hartog Grunwald #24913
Geb. 22 jun 1869 te Den Helder [Bronnen], ovl. 25 mrt 1931 te Den Helder, 61 jaar [Bronnen]. Beroep(en): grossier in koloniale waren [Bronnen]. Zoon van Moses Aron Grunwald en Mietje de Leeuw
David Hartog Grunwald was penningmeester van de Joodse gemeente in Den Helder en voorzitter van de bouwcommissie van de nieuwe sjoel. Hij was lid van de gemeenteraad en wethouder in 1917/1918 en van 1923 tot 1926. Hij overleed in 1931

Een foto van hem en zijn echtgenote uit 1930 op pag.67 van het boek "De Kille aan het Marsdiep van Joop D.Kila

 

 

2018/09/16
bnnch