Het Stenen Archief - Only completed research

[3740]

(67)24a
5
Herschel
Natan(Nathan)
Nathan z.v. Yehuda
Elisabeth van Engel
Levie Hartog Herschel & Mietjen Levie
14-09-1853
11 Eloel 5613
Goor
28-12-1900
6 Tevet 5661
Goor
Goor
30-12-1900//8 Tevet 5661
Hier Rust
NATHAN HERSCHEL
Overl. te Goor 6 Tebeth//28 Dec.5661.

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו (1
ה' נתן ה' לקח (2
פ"נ
איש תם וישר שדבק בקונו כל ימיו
ה"ה נתן בן יהודה הארשעל ושם
אמו דינא שהלך לעולמו בשם טוב
בעש"ק ו' טבת ונקבר ח' בו תרס"א לפ"ק
ת' נ' צ' ב' ה

 (1) הנאהבים...הפסוק נלקח מספר שמואל ב' פרק א' פסוק כג
(2) איוב א כא


De beminden en geliefden in hun leven en in hun dood waren zij niet gescheiden (1)
God heeft gegeven en God heeft genomen (2)
Hier Rust 
een ingetogen en rechtschapen man die zijn Eigenaar al zijn dagen toegewijd was
dat is de heer Nathan zoon van Jehuda Herschel en de naam van
zijn moeder was Dina, die naar zijn Eeuwige Wereld ging in goede naam
op de dag voor de Heilige Shabbat 6 Tevet en bergaven werd op de 8e daarvan 5661
T.N.Ts.B.H.


 

(1) 2 Samuel 1:23
(2) Job 1:21
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #55 Goor 15-09-1853
Geboren 's nachts om 1 uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #42 Goor 28-12-1900
Overleden voormiddag om 10 uur
Hij was de zoon van (67)24 met (67)14 (eerste huwelijk van hem)
2014/02/02
bnnch