Het Stenen Archief - Only completed research

[3741]

(67)25
5
Beer, de
Israel
Eliezer z.v. Yehuda
Schoontjen Saalm
Levie Benjamin de Beer & Hanna Jacobs
04-04-1830
12 Nissan 5590
Stad Delden
05-02-1907
21 Shevat 5667
Goor
Goor
07-02-1907//23 Shevat 5667
Hier Rust
ISRAEL de BEER
Overleden 21 Sjewat 5667

פ"ט
איש ירא ה' מנעוריו
אליעזר בן יהוד' דע בער
פו"מ דק"ק גאהר הלך לעולמו
כ"א שבט ונקבר כ"ג שבט תרס"ז לפ"ק
ת' נ' צ' ב' ה'

יהודה ללא ה בסוף 

Hier is geborgen
een man Godvrezend vanaf zijn jeugd
Eli'ezer zoon van Jehuda de Beer
bestuurder en leider van de heilige gemeente Goor, hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op 21 Shevat en werd begraven op de 23 Shevat 5667
T.N.Ts.B.H.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #10 Delden Stad 05-04-1830
Geboren om 9 uur 's avonds

Volgens het uur van geboorte was dit reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender, 12 Nissan 5590 (05-04-1830)

[Bron:-Family Search]
Overlijden
Akte #4 Goor 06-02-1907
Overleden om 8 uur voormiddag
Hij was de echtgenoot van (67)26
2014/02/02
bnnch