Het Stenen Archief - Only completed research

[3760]

(72)06
5
Bromet
Jacop Simon
Ya'akov z.v. Shimon
Simon Bromet & Mariana Joles
15-06-1839
3 Tammoez 5599
Stad Hardenberg
07-10-1901
24 Tishri 5662
Stad Hardenberg
Hardenberg
09-10-1901//26 Tishri 5662
Hier rust
JACOB BROMET
ויעקב הלך לדרכו
פ"נ
איש חשוב שהלך בדרך אמת וחפץ
בגמילות חסדים ה"ה יעקב ב' הח"ר שמעון
בראמעט ושם אמו מרים נולד ג' תמוז
תקצ"ט והלך לעולמו כ"ד תשרי ונקבר
כ"ו בו תרס"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

En Jakob toog zijns weegs*

Hier rust

Een belangrijk man die ging op de weg van de waarheid en

hield van het bedrijven van liefdadigheid.

Deze is  Ya'akov zoon van de chaveer de heer Shimon

Bromet en de naam van zijn moeder was Miriam

Geboren de 3e Tammoez 5599

en die naar zijn Eeuwige Wereld ging

de 24e Tishri en werd begraven

de 26e van die maand 5662

 T.N.Ts.B.H.  


* Gen 32:2


[Bron:-Family Search]
Akte #11 Stad Hardenberg 17-06-1839
Uur van geboorte voormiddag om 11 uur en een half

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Historisch Centrum Overijssel 
Algemeen  Gemeente: Hardenberg, Stad
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 07-10-1901 
Overledene Jakop Simon Bromet 
Vader Simon Bromet
Moeder Marianne Joles
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden namiddag 3 uur]
Hij was de broer van (72)07,(72)08 & (72)09

De zonderlinge spelling van zijn naam in de personalia is zoals deze voor komt in zijn geboorteakte zowel als zijn overlijdensakte.

Verwezen wordt ook naar de aanvullende details bij secundaire resultaten genealogisch onderzoek van (72)09
2016/01/07
bnnch