Het Stenen Archief - Only completed research

[3781]

(86)07
4
Mathijsze(Swied)
David Andries
David z.v. Anshil
Mathijsze
Sara Isaacs Levy
Andries Matthijs Schweid and Engeltje Eliaser Kijs
1729
Amsterdam
21-4-1808
24 Nissan 5568
Maassluis
Maassluis
22-4-1808//25 Nissan 5568
Er is geen Nederlandse tekst
וישכב דוד עם אבתיו פ"נ דוד זקן בא בימים אשר הלך בדרך טובים כל מעשיו היו לשם שמים ה"ה כמ"ר דוד ב"ר אנשיל שוויד ז"ל נפטר והלך לעולמו ביום ה' כ"ד ניסן ונקבר ביום כ"ה ניסן שנת בלע' המות' לנצ'ח' לפ"ק ת נ צ ב ה
Toen ging David te ruste bij zijn vaderen (1) Hier rust David, oud en hoogbejaard (2). Die de weg der goeden bewandelde (3). Al zijn daden waren om Hemels wille. Dit is de geeerde Leraar en Rabbi David bar Anshel Schweidt - zijn nagedachtenis zij tot zegen. Hij overleed en ging naar zijn Eeuwigheid op donderdag 24 Nissan en werd begraven op vrijdag 25 Nissan van het jaar "Voor eeuwig zal de dood worden opgeslokt" (4) T.N.Ts.B.H.
(1) 1 Koningen 2:10. (2) 1 Koningen 1:1. (3) Zie Spreuken 2:20. (4) Jesaja 25:8. De gemarkeerde letters hebben de waarde 568. Overleden: donderdag 24 Niesan 5568 = 21 april 1808. Begraven: vrijdag 25 Niesan 5568 = 22 april 1808.

David Andries huwde 19-12-1755 (ondertrouw) te Amsterdam met  Sara Isaacs (Levy) (Kohe) geb te Amsterdam 1731/1732 als dr van Isack Levy/

Uit dit huwelijk is geboren een zoon Matthijs Davidsz die in 1811 te Maassluis tot familienaam "Schweidt" aanneemt.

[Bron:-http://www.joodsmaassluis.com/gr21.htm]

Gezinspagina in de database van Ashkenazisch Amsterdam bij Akevoth:-

Family Page
David Andries Anshil Schweid, birth 1729 Amsterdam, son of Andries Matthijs Schweid and Engeltje Eliaser Kijser
Married 1755 Amsterdam, dtb 734/317; witn.groom: f.Andries Matthijs; witn.bride: f.Isaac Levie.
Tnaim acharonim in act 5516/41 on 12 Shevat 5514;
groom: David ben Anshil;
bride: Sara, accompanied by father Itsak ben Samuel halevi, who donates fl. 150,- to the dowry;
brother groom: Matti' ben Anshil;
mother bride: Frumet bat Shlomo. to:
Sara Isaac Itsak Levie, birth 1732 Amsterdam, daughter of Isaac Itsak Samuel Levie and Vrouwtje Frumet Salomon Shlomo
1) Judith David Schweid, birth 1757 Amsterdam, died 6 May 1803 Amsterdam, Zeeburg cemetery: wife of Mozes Barend Minekedam.
Married 1780 Amsterdam, dtb 751/283; witn.groom: f.Barend Salomon; witn.bride: f.David Andries. to:
Mozes Barend Pronk Monnikedam, birth 1757 Amsterdam, 'Circumcisions and Births in Amsterdam 1697-1811, by Jits v.Straten':
on 14 Nissan 5514 [Apr 1754] - circumcision of Moshe ben Ber ben Shlomo, son-in-law of Ziskind Pruikemacher in Enkhuizen., son of Barend Ber Salomon Shlomo Minekedam and N.N. Elias Ziskind Pruikemacher 


2009/10/28