Het Stenen Archief - Only completed research

[3784]

(9)08
4
Hoornstra
Jacob Marcus
Ya'akov z.v. Jehuda Mordechai
Flora Samuels de Hoop
Marcus Josephs & Belie Eliazer Cohen
circa 1780
Franeker
19-11-1868
5 Kislev 5629
Bolsward
Bolsward
22-11-1868//8 Kislev 5629
Rustplaats
van
JACOB MARCUS HOORNSTRA
Overleden den 19 November 1868
In den ouderdom van 88 jaren
Jaacow z.v. Jehuda Mordechai Hoorenstra
ויעקב הלך לדרכו
פנ
איש זקן ושבע ימים
יעקב בן כה' יהוד' מרדכי
הארענסטרא
נפטר ביום ה' ה' כסלו ונקבר יום א' ח' בו
שנת תרכט לפ"ק
תמ"ך
ויעקב הלך לדרכו נלקח מספר בראשית פרק לב פסוק א
תמך = תהיה מנוחתו כבוד
בשם יהוד' הושמט בכונה האות ה בסוף
 
En Jakob ging zijns weegs.*
Hier rust
Een oude man, verzadigd van de dagen
Ya'akov zoon van de heer Jehud' Mordechai
Hoornstra
Hij overleed op donderdag de 5e Kislev en hij werd begraven op zondag de 8e van die maand
van het jaar 5629
Moge hij rusten in ere
*Gen 32:1 תמך = moge hij rusten in ere In de naam יהוד' is opzettenlijk de eindletter ה weggelaten.

Dit omdat de lettercombinatie dalet-hee tevens de naam Gods' aangeeft. 

19-11-1868 /20-11-1868
overledene Jacob Marcus Hoornstra
geslacht man
leeftijd 88 jaar
Relatietype gehuwd met Flora Samuels de Hoop
zn van Marcus Joseph & Belie Eliazer Cohen
bron Overlijdensregister 1868, Bolsward, Pagina B34  

Hij was de echtgenoot van (9)16 en de vader van (9)15

Bolsward  20-03-1836   huwelijksakte     akte
huwelijk 20-03-1836
bruidegom Jacob Marcus Hoornstra
bruid Flora Samuels de Hoop
bron Huwelijksregister 1836, Bolsward, Aktenummer 6
nadere informatie
2011/01/05