Het Stenen Archief - Only completed research

[3785]

(9)09
3
Haaxma
Roosjen
de Jong
David Joseph de Jong
Levy Salomons Haaxma & Rachel Joels de Roos
circa 1803
Hindelopen
30-04-1865
4 Iyar 5625
Bolsward
Bolsward
[voor zover leesbaar]
Roosjen Haaxma
Geliefde echtgenoote van
David de Jong
Overleden den 30.....
.....oud 62 jaren....
מה שניתן לפענח
.....
אשת דוד דה יונג
יום א ד'אייר
נקברת
....שלאחריו תרכ"ה לפ"ק

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 3011
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 10
Aangiftedatum: 01-05-1865
Overledene Roosjen Levy Haaxma
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 30-04-1865

Zij was de echtgenote van (9)10 en de moeder van (9)02

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-19
Inventarisnr: 2001
Gemeente: Hindeloopen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 27-06-1824
Bruidegom David Josephs de Jong
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Groningen
Bruid Roosje Levy Haaxma
Leeftijd: 21
Geboorteplaats:Hindeloopen
Vader bruidegom Joseph Jacobs de Jong
Moeder bruidegom Hanna Davids
Vader bruid Levy Salomons Haaxma
Moeder bruid Rachel Joels

2011/01/05