Het Stenen Archief - Only completed research

[3789]

(9)13
4
Linde, van der
Abraham
Avraham z.v. Shimshon
Sara Blok
Simon Salomon v.d.Linde & Leentje Izaks v.d.Waag
circa 1807
Leeuwarden
01-02-1862
1 Adar 5622
Bolsward
Bolsward
03-02-1862//3 Adar 5622
Rustplaats van
A.S.van der Linde
Overleden 1 Februari 1862
Oud 55 jaar
Awraham z..v. Sjmsjon von der Linden
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
מצבת אבן
מן האיש הה אברהם בן כ'
שמשון פון דר לינדן שנפטר
ליל שק ב דר"ח אדר ראשון
ונקבר ביום א' ב' בו שנת
 תרכ"ב לפ"ק
 ת נ צ ב ה
כי ידעתיו............ הפסוק נלקח מספר בראשית פרק יח פסוק יט
 שק = שבת קודש 
Want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou zijn zonen en zijn huis.*
Gedenksteen
Van de man de ge'eerde heer Avraham zoon van de ge'eerde Shimshon Van der Linden,die overleed
in de nacht van de Heilige Shabbat de 2e dag van de Nieuwe
Maanddag Adar I
En werd begraven op zondag de 2e van die maand van het jaar
5622
T.N.Ts.B.H.
*Gen 18:19

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 3010
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 5
Aangiftedatum: 01-02-1862
Overledene Abraham Simons van der Linde
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-02-1862
Vader Simon Salomon van der Linde 
Moeder Leentje Izaks 
Partner Sara Blok 
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 55 jaar

Hij was de zoon van (9)11

bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-24
Inventarisnr: 2008
Gemeente: Lemsterland
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 29
Datum: 31-08-1836
Bruidegom Abraham Simons van der Linde
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Leeuwarden
Bruid  Sara Salomons Blok
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Lemmer
Vader bruidegom Simon Salomons van der Linde
Moeder bruidegom Leentje Isaks van der Waag
Vader bruid Salomon Garzon Blok
Moeder bruid Duifje Heimans de Jong


2011/05/16