Het Stenen Archief - Only completed research

[3794]

(10)026
5
Elzas
Meijer
Me'ir Zvi z.v. Avraham
Leida Fortuin
Abraham Elzas & Vogeltjen Abrahams Vredenburg
15-7-1801
5 Av 5661
Borculo
13-10-1864
13 Tishri 5625
Borculo
Borculo
14-10-1864//14 Tishri 5625
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ מאיר| לאורו הלכו בקהל עם רוממהו צדק אזור מתניו במושב זקנים הללוהו ברוך יהיה זכרו בפי דלים ואביונים יושר פעלו תפארת עולם לבנים ה"ה היקר כ' מאיר צבי בן כ' אברהם עלזאס ז"ל מת בשם טוב יום ה' י"ג תשרי ונקבר בכבוד יום ויו ע"י"ט[=ערב יום טוב] שנת ת'ר'א'ה' ב'ט'ו'ב' ה' לפ"ג ת'נ'צ'ב'ה
Hier rust Me'ir - bij zijn licht wandelde (1) een menigte volk, die hem huldigde (2). Gerechtigheid was de gordel van zijn lendenen (3), in de raad der oudsten loofden zij hem (2). Gezegend zal zijn aandenken zijn bij geringen en armen De oprechtheid van zijn arbeid is een eeuwig sieraad voor [zijn] kinderen. (4) Dit is de dierbare heer, de ge'eerde Me'ir Tsvi, zoon van de ge'eerde Avraham Elzas, zijn nagedachtenis zij tot zegen. Hij overleed in goede naam op donderdag 13 Tishri en werd met eer begraven op vrijdag, aan de vooravond van een feestdag (5) in het jaar "je zult het goede van de Eeuwige zien" (6). T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Job 29:3. (2) Zie Psalm 107:32. (3) Jesaja 11:5. (4) Regels 2 t/m 5 zijn een gedicht. Bovendien vormen het eerste woord van regel 2 en de eerste letters van de regels 3 t/m 5 de namen Me'ir Tsvi. (5) Het Loofhuttenfeest. (6) Zie Psalm 27:13. Overleden: donderdag 13 Tishri 5625 = 13 oktober 1864. Begraven: vrijdag 14 Tishri 5625 = 14 oktober 1864.

Bevolkingsregister Borculo register 16
Achternaam: Elzas
Voornaam: Meijer
Geboortedatum: 15-07-1801
Geboorteplaats: Borculo
Beroep: winkelier
Gemeente: Borculo
Register: 16
Bladzijde: 27


Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie Gelders Archief

Algemeen Toegangnr: 0207

Inventarisnr: 6083

Gemeente: Borculo

Soort akte: overlijden

Aktenummer: 72

Aangiftedatum: 14-10-1864

Overledene Meijer Elzas

Geslacht: M

Overlijdensdatum: 13-10-1864

Overlijdensplaats: Borculo

Vader Abraham Elzas

Moeder Vogeltjen Abrahams Vredenburg

Partner Leida Fortuin

Relatie: echtgenoot

Nadere informatie dooppl: Borculo; oud 63 jaar; beroep overl.: winkelier; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Zijn ouders zijn (10)001 & (10)005.
Hij was de broer van (10)013, (10)027 en (10)31.

Zijn echtgenote (geboren 23 Maart 1799 te Lochem) stierf 15 Januari 1886. Haar grafsteen staat niet meer
Een zoon, Abraham, is (10)022
Een zoon, Samuel, is (10)006

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie Gelders Archief

Algemeen Toegangnr: 0207

Inventarisnr: 6135

Gemeente: Borculo

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 4

Datum: 26-03-1827

Bruidegom Meijer Elzas

Leeftijd: 25

Geboorteplaats: (Borculo)

Bruid Leida Fortuin

Leeftijd: 27

Geboorteplaats: (Lochem)

Vader bruidegom Abraham Elzas

Moeder bruidegom Vogeltjen Abrahams Vredenburg

Vader bruid Jacob Moses Fortuin

Moeder bruid Matta Beer

Nadere informatie beroep bg.: koopman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koopman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: zonder beroep.

Aanvullende details:-

Een zoon, Barend (geboren Maart 1830), stierf 16 Juni 1889 te Oldebroek
Een zoon, Salomon (geb 22 December 1832), stierf 9 April 1916 te Apeldoorn
Van een dochter, Antje (geboren 27 Juli 1835; gehuwd met Liepman Michael Nussbaum) werden geen verdere gegevens gevonden.
Meijer, die op 3 Mei 1826 verklaarde als achternaam de naam Elzas te willen behouden, was in 1830 de oprichter van de bekende perkamentfabriek te Borculo (S. Laansma: De Joodse Gemeente te Borculo)
2010/05/14