Het Stenen Archief - Only completed research

[3795]

(10)027
5
Elzas
Mozes
Moshe z.v. Avraham
Antje Fortuin
Abraham Elzas & Vogeltjen Abrahams Vredenburg
28-2-1806
10 Adar 5566
Borculo
6-4-1874
19 Nissan 5634
Borculo
Borculo
20 Nissan 5634//7-4-1874
Er is geen Nederlandse tekst
ויעל משה אל האלהים פ"ט משען לחם ומשען מים מעז תורה ולחם שמים שם וידע קנה בחכמות גם בשערי האמות הללוהו כל אנשי עדתו כי נהג בצדק קהלתו הוא האיש אשר מוכתר בתורה ומעשים טובים מורנו רב משה בן כ"ה אברהם עלזאס ויגוע יום ב י"ט ניסן ויאסף אל עמיו יום ג כ' בו שנת תרל"ד ת נ צ ב ה
בשערי האמות = הכונה היא בשערי האומות = אומות העולם
En Moshe steeg op tot God Hier is geborgen De steun van brood en steun van water (1) Een burcht van de Tora en Hemels brood (2) Naam en kennis verwierf hij door wijsheden Tevens in de poorten der naties Hem loofden al de leden van zijn gemeenschap Want hij bestuurde in rechtvaardigheid zijn gemeente (3) (4) Hij is de man die gekroond is met de Tora en met goede daden- onze leraar Rabbi Moshe zoon van de ge'eerde heer Avraham Elzas en hij gaf de geest op maandag 19 Nissan en werd tot zijn voorgeslacht vergaderd op dinsdag 20 in die maand in het jaar 5634 T.N.Ts.B.H.
(1) Jesaja 3:1. (2) Psalm 105:40. (3) De regels 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8 rijmen op elkaar. (4) De beginletters van de regels 3, 5 en 7 vormen de naam Moshe. Overleden: maandag 19 Nissan 5634 = 6 april 1874. Begraven: dinsdag 20 Nissan 5634 = 7 april 1874.
Bevolkingsregister Borculo register 23
Achternaam: Elzas
Voornaam: Mozes
Geboortedatum: 28-02-1806
Geboorteplaats: Borculo
Beroep: winkelier
Gemeente: Borculo
Register: 23
Bladzijde: 25


Genlias Overlijden:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6082
Gemeente: Borculo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 24
Aangiftedatum: 07-04-1874
Overledene Mozes Elzas
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-04-1874
Overlijdensplaats: Borculo
Vader Abraham Elzas
Moeder Vogeltje Vredenburg
Partner Antje Fortuin
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie dooppl: Borculo; oud 68 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Zijn ouders zijn (10)001 & (10)005.
Hij was de broer van (10)013, (10)026 & (10)031.
Hij was de vader van
(10)020-een dochter, Mathilda, (164)30-03, (156)j04-16, (196)056, (196)077, (172)l32-13 en (212)r05-4.

Genlias Huwelijk
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6135
Gemeente: Borculo
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 27
Datum: 28-11-1831
Bruidegom Mozes Elzas
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: (Borculo)
Bruid Antje Fortuin
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: (Lochem)
Vader bruidegom Abraham Elzas
Moeder bruidegom Vogeltjen Vredenburg
Vader bruid Jacob Mozes Fortuin
Moeder bruid Matta Beer
Nadere informatie beroep bg.: koopman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: zonder beroep

Verdere gegevens:-
Zijn echtgenote (geb 3 Sept 1805 te Lochem) overleed 16 Juli 1879 te Utrecht

Een dochter, Betjen (geb 6 Mei 1837), overleed 14 Nov 1924 te Winterwijk
Een dochter, Frederika (geb 13 Nov 1841), overleed 19 Juli 1921 te Lochem
Een dochter, Truitje (geb 3 Aug 1839), overleed 19 April 1913 te Numansdorp
Een zoon, Jacob (geb 10 April 1844), overleed 24 Feb 1907 te Zutphen
Van dochter Sophia (geb 11 April 1833) en zoon Abraham (geb 16 Maart 1835) werden geen overlijdings gegevens gevonden.

S. Laansma in zijn boek "De Joodse gemeente te Borculo" brengt op pagina 35 een brief van de heer Abraham Elzas uit Dublin over de Talmoed Thora, die daar schrijft: "Vooral 3 lekenleraren blonken uit en werden door de toenmalige Opperrabbijnen met de zeldzame 'Moureinoe' titel vereerd, de hoogste Joodse onderscheiding. Men zou deze titel aan leken kunnen vergelijken met onze 'doctor honoris causa'. Hun namen waren Mozes Elzas, ..."
[Moreinoe betekent letterlijk:-"onze leraar']

In "Het Oude Volk" van Hans Kooger-pag.236 hierover nog:-

"De talmoedstudie [in Borculo] werd geleid door lekenleraren, die zich van de rest van de kille onderscheidden.Dat waren Mozes Elzas (1806-1874), Jozef Hartog (1850-1925)-steen (10)073.....en Nathan Elzas-steen (10)013.
[Alle drie kregen van het opperrabbinaat de Moreinoe titel]
Elke Shabbath kwam men bij elkaar om de talmoed te bestuderen onder leiding van de drie "mereines".De Tweede Wereldoorlog zou aan deze activiteiten een einde maken".
2019/07/02
bnnch