Het Stenen Archief - Only completed research

[3800]

(10)033
5
Levie
Hendrina
Mink d.v. Nathan ha-Levi
Leverpoll
Meijer Leverpoll
Nathan Levie & Elisabeth Samuel
9-6-1815
1 Sivan 5575
Goor
15-5-1894
9 Iyar 5654
Borculo
Borculo
17-5-1894//11 Iyar 5654
Er is geen Nederlandse tekst
פ"ט מנשים באהל זיוה וכבודה יראת אלהים עדיה והודה נעימים דרכיה כל ימי שנותיה קורת הבית תפארת בניה ה"ה האשה החשובה מרת מינק בת כ"ה נתן הלוי אלמנת כ"ה מאיר בן החבר ר' ôְúַçְéָה אליעזר הלוי ושם אמה בילא ביום ג' ט' אייר עלתה נשמתה השמימה ותשב אל אדמתה יום ה' י'א' בו ת'ר'נ'ד' לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'
Hier is geborgen Van de vrouwen in de tent [geeft zij] haar straling en haar eer. De vreze voor God [was] haar sieraad en haar luister. Haar wegen waren aangenaam, al de dagen van haar jaren. De steunbalk [of:-de muur] van het huis, de sier van haar zonen. (1) Dit is De belangrijke vrouw, mevrouw Mink , dochter van de ge'eerde heer Natan HaLevi, Weduwe van de ge'eerde heer Me'ir, Zoon van de chaveer, de heer Petachja Eli'ezer Ha-Levi, En de naam van haar moeder was Beile . Op dinsdag 9 Iyar steeg haar ziel op naar de hemel En keerde zij terug naar haar aarde op donderdag 11 van die maand 5654. T.N.Ts.B.H.
(1) De regels 2 t/m 5 zijn een gedicht. Bovendien vormen de eerste letters de naam Mink. Overleden: dinsdag 9 Iyar 5654 = 15 mei 1894. Begraven: donderdag 11 Iyar 5654 = 17 mei 1894.
Bevolkingsregister Borculo register 34
Achternaam: Levie
Voornaam: Hendrina
Geboortedatum: 09-06-1815
Gemeente: Borculo
Register: 34
Bladzijde: 2


Genlias Overlijden
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6080
Gemeente: Borculo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 44
Aangiftedatum: 17-05-1894
Overledene Hendrine Levij
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-05-1894
Overlijdensplaats: Borculo-Stad (Borculo)
Vader Nathan Levij
Moeder Elisabeth Samuel
Partner Meier Leverpoll
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Goor; oud 78 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Haar echtgenoot is (10)009.
Zij was de moeder van (10)061, (10)077 en (10)081
en van (84)085, (84)101 & (84)035 .
Zij was de dochter van Goor:-(67)05 & (67)06 en de zuster van Goor (67)14,
(67)21,(67)22) en (67)10 

Genlias Huwelijk
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6134
Gemeente: Borculo
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 27-01-1836
Bruidegom Meier Leverpoll
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Mienderzie (Polen)
Bruid Hendrine Levij
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Goor
Vader bruidegom Eliezar Wolf Leverpoll
Moeder bruidegom Leentje Smool
Vader bruid Nathan Levij
Moeder bruid Elisabeth Samuel
Nadere informatie beroep bg.: koopman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: koopman; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld


Begraafgegevens ouders:-
Haar ouders liggen in Goor bij stenen (67)06 & (67)05
2014/01/07
bnnch