Het Stenen Archief - Only completed research

[3812]

(10)053
5
Lobstein
Salom
Shalom z.v.Moshe ha-Cohen
Ester Hes
Moritz Lobstein & Reintjen Elzas
3(of 4)-11-1844
21 (of 22) Cheshvan 5605
Borculo
2-12-1919
10 Kislev 5680
Borculo
Borculo
Hier rust Salom Lobstein Weduwnaar van Ester Hes geb te Borculo 21 Cheswan 5605 Overl aldaar 10 Kislew/2 dec 5680
Sjalom z.v.Mosje Ha-Kohen Lobstein en Treinne
פ"נ הישיש הזקן שקנה חכמה שלום בן משה הכהן לאבסטיהן איש ישר במעשיו וברוחו אשר על פי ד' הלך ארחו וביראת ד' הויתו תורתו ועדוותיו כל היום שיחו היא היא גאונו וכבודו ושבחו וזהר ד' תמיד על מצחו נולד ב' כ"א חשון תר"ה לפ"ק נפטר בשיבה טובה ב' י' כסלו לשנת ש'ל'ו'ם ב'מ'ר'ו'מ'י'ו' לפ"ק ושם אמה טריינא ת'נ'צ'ב'ה'
שנת שלום במרומיו היא שנת 5680 = 1919-1920 לפי המצבה הוא נולד בכ"א חשון. לפי תעודת הלידה התאריך העברי המקביל הינו בכ"ב חשון
Hier rust De hoogbejaarde die wijsheid had verkregen Shalom, de zoon van Moshe Ha-Cohen Lobstein, Een man, oprecht in zijn daden en in zijn geest, Die volgens de Eeuwige zijn levensweg bewandelde en zich bleef richten naar de vreze voor de Eeuwige. Over zijn Tora en haar richtlijnen sprak hij de ganse dag. Zij was het aan wie hij zijn uitmuntendheid en zijn eer en zijn lof verstrekte, en de glans van de Eeuwige was immer op zijn voorhoofd. (1) Geboren op maandag 21 Cheshvan 5605, Overleden in goede ouderdom op maandag 10 Kislev van het jaar "vrede in zijne Hemelen" (2), en de naam van zijn moeder was Treine. T.N.Ts.B.H.
(1) De regels 4 t/m 8 vormen een gedicht. (2) Zie Job 25:2. De gemarkeerde letters hebben de waarde 680. Ook:-'vrede (shalom) in zijn hemelen' is ook een woordspeling op zijn naam, dus ook is de bedoeling dit te lezen als:- 'Shalom is in zijn hemelen' Geboren: zondag 21 Cheshvan 5605 = 3 november 1844. Overleden: dinsdag 10 Kislev 5680 = 2 december 1919.

Bevolkingsregister Borculo register 35

Achternaam: Lobstein

Voornaam: Salom

Geboortedatum: 04-11-1844

Opmerkingen: koopman

Gemeente: Borculo

Register: 35

Bladzijde: 13Bron      Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie             Gelders Archief

Algemeen             Toegangnr: 0207

Inventarisnr: 8701

Gemeente: Ruurlo

Soort akte: overlijden

Aktenummer: 60

Aangiftedatum: 04-12-1919

Overledene             Salom Lobstein

Geslacht: V

Overlijdensdatum: 02-12-1919

Overlijdensplaats: Ruurlo

Vader   Moritz Lobstein

Moeder             Reintje Elzas

Partner             Ester Hes

Relatie: weduwe

Nadere informatie             geboortepl: Borculo; oud 75 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Hij was de echtgenoot van (10)039.
Hij was de zoon van (10)024 & (10)031.
Hij was de vader van (10)085.


Bron      Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie             Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen             Toegangnr: 30-28

Inventarisnr: 2032

Gemeente: Opsterland

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 30

Datum: 08-04-1880

Bruidegom             Salom Lobstein

Leeftijd: 35

Geboorteplaats: Borculo, provincie Gelderland

Bruid    Ester Hes

Leeftijd: 22

Geboorteplaats: Gorredijk

Vader bruidegom             Moritz Lobstein

Moeder bruidegom             Reintje Elzas

Vader bruid             Michael Jacobs Hes

Moeder bruid             Gouda Benjamins Levi Leefsma


Aanvullende gegevens:-


Een dochter Gouda (geb 13 Okt 1885) kwam Juli 1943 om in Sobibor
Een zoon, Jacques (geboren 23 Sept 1883) overleed 7 Mei 1945 te Troebitz. Jacques' echtgenote, Alagonda van Rijn (geb 19 Aug 1883 te Veendam) stierf aldaar op 27 April 1945. Hun zoon Siegfried (9 Mei 1916 Apeldoorn) kwam jan 1943 om in Auschwitz

2019/01/17
bnnch