Het Stenen Archief - Only completed research

[3822]

(10)062
4
Cohen
Mathilda
de Hartog
Joseph de Hartog
Joel Cohen & Sien(t)je Hartog
13-1-1853(zie opmerking)
4 Shevat 5613
Oldenzaal
10-10-1935
13 Tishri 5696
Borculo
Borculo
14-10-1935//17 Tishri 5696
Rustplaats van Mathilda Hartog-Cohen 20 Jan 5613 / 10 Oct 5696
Matte d.v. Sare v.v Joseph Hartog
פ"ט אשה חשובה וכבודה מרת מטא אשת מור יוסף הארטאך שהלכה לעולמה יום ה' י"ג תשרי ונקברה בכבוד ביום א' דחה"מ סכות צ'ר'ו'ת' לפ"ק ושם אמה סערע תמ"ך
מור = מורנו ורבנו צ'ר'ו'ת' = שנת תרצו = 5696 = 1935-1936
Hier is geborgen Een belangrijke en ge'eerde vrouw, Mevrouw Matta, vrouw van de rabbijn, onze leraar Joseef Hartog, Die naar haar Eeuwigheid is gegaan op donderdag 13 Tishri en met eer werd begraven op de eerste van de tussendagen van het Loofhuttenfeest (1) [in het jaar] 5696 (2) en de naam van haar moeder was Sere. Moge zij in ere rusten(3)
(1) 17 Tishri. (2) De letters waarmee het jaar worden aangeduid zijn in een zodanige volgorde geplaatst dat zij het woord "tsarot" - benauwdheden, ellendes - vormen. (3) Naar Jesaja 11:10. Geboren: volgens de geboorte akte :donderdag 4 Shevat 5613=13 januari 1853. volgens de steen: donderdag 11 Shevat 5613 = 20 januari 1853. Overleden: donderdag 13 Tishri 5696 = 10 oktober 1935. Begraven: maandag 17 Tishri 5696 = 14 oktober 1935.

Bevolkingsregister Borculo register 22. Stad Westzijde, 1861-1880

Achternaam: Cohen

Voornaam: Mathilda

Geboortedatum: 13-01-1853

Geboorteplaats: Oldenzaal

Gemeente: Borculo

Register: 22

Bladzijde: 15


Bron      Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie             Gelders Archief

Algemeen             Toegangnr: 0207

Inventarisnr: 9717

Gemeente: Borculo

Soort akte: overlijden

Aktenummer: 46

Aangiftedatum: 11-10-1935

Overledene             Mathilda Cohen

Geslacht: V

Overlijdensdatum: 10-10-1935

Overlijdensplaats: Borculo

Vader   Joel Cohen

Moeder             Sientje Hartog

Partner             Joseph Hartog

Relatie: weduwe

Nadere informatie             geboortepl: Oldenzaal; oud 82 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Echtgenote van (10)073 zie aldaar.

Schoonzuster van (10)063 die naast haar begraven ligt, en 8 maanden na haar overleed.


Bron      Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie             Historisch Centrum Overijssel

Algemeen             Toegangnr: 123

Inventarisnr: 09737

Gemeente: Oldenzaal

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 16

Datum: 25-06-1879

Bruidegom             Joseph Hartog

Leeftijd: 35

Geboorteplaats: Borculo

Bruid             Mathilda Cohen

Leeftijd: 26

Geboorteplaats: Oldenzaal

Vader bruidegom             Levij Hartog

Moeder bruidegom             Bet Lobstein

Vader bruid             Joel Cohen

Moeder bruid             Sientje Hartog

Nadere informatie             beroep Bg.: slager; beroep vader Bd.: slager 


Aanvullende details:-

Haar ouders liggen in Oldenzaal -stenen (91)046 & (91)047
Haar broer ligt in Oldenzaal-steen (91)014
2010/06/19