Het Stenen Archief - Only completed research

[3832]

(10)073
5
Hartog
Joseph
Joseef z.v. Juda
Mathilda Cohen
Levij Hartog & Bet Lobstein
22-8-1843
26 Av 5603
Borculo
20-1-1918
7 Shevat 5678
Borculo
Borculo
22-1-1918//9 Shevat 5678
Er is geen Nederlandse tekst
Joseph z.v. Juda Hartog
הנה בנך יוסף בא אליך פ"ט איש גבור חיל בתורה ובמ"ע"ט ה"ה מורנו ר' יוסף בן כ"ה יודא הארטאך ז"ל הלך לעולמו יום א' ז' שבט ונקבר בכבוד גדול ביום ג' אחריו ט' שבט תרע"ח לפ"ק יוחק לאות עולם גודל חכמתו ועד זקנה ושיבה תורתו אומנתו סדר תפלתו לכפרת עדתו פרי מעלליו יגידו תפארתו ת'נ'צ'ב'ה
הנה..... הפסוק נלקח מספר בראשית פרק מח פסוק ב תאריך הפטירה הלועזי הוא 20-1-1918
Zie hier, je zoon Jozef komt naar je toe.* Hier rust Een man die een held was in de Tora en in goede daden. Dit is onze leraar, de heer Joseef, zoon van de ge'eerde heer Juda Hartog, zijn nagedachtenis zij tot zegen. Hij ging naar zijn Eeuwigheid op zondag 7 Shevat En werd met grote eer begraven op dinsdag daarop volgend, 9 Shevat 5678. De grootsheid van zijn wijsheid zal als eeuwig teken (1) worden ingegrift. Tot zijn ouderdom en tot op hoge leeftijd legde hij zich op de Tora toe De orde van zijn gebed was voor de verzoening zijner gemeente De vruchten van zijn daden zullen verhaal doen van zijn luister (2) T.N.Ts.B.H
*-Genesis 48:2 (1) Zie Jesaja 55:13. (2) De regels 10 t/m 13 vormen een gedicht. De eerste letters vormen de naam Joseef. Overleden: zondag 7 Shevat 5678 = 20 januari 1918. Begraven: dinsdag 9 Shevat 5678 = 22 januari 1918. Het woord "Moreinu", hier vertaald als "onze leraar", is eigenlijk een ere-titel. Zie hieronder

Bevolkingsregister Borculo register 35. Stad Westzijde, 1880-1895
Achternaam: Hartog
Voornaam: Joseph
Geboortedatum: 22-08-1843
Opmerkingen: vleeschhouwer
Gemeente: Borculo
Register: 35
Bladzijde: 11


Bron      Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie             Gelders Archief
Algemeen             Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8133
Gemeente: Borculo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 21-01-1918
Overledene             Joseph Hartog
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-01-1918
Overlijdensplaats: Borculo
Vader   Levij Hartog
Moeder             Bet Lobstein
Partner             Mathilda Cohen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie             geboortepl: Borculo; oud 74 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Hij was de echtgenoot van (10)062.
Hij was de zoon van (10)029 en de broer van (10)063 en (10)069.

Genlias Huwelijk
Bron      Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie             Historisch Centrum Overijssel
Algemeen             Toegangnr: 123
Inventarisnr: 09737
Gemeente: Oldenzaal
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 25-06-1879
Bruidegom             Joseph Hartog
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Borculo
Bruid             Mathilda Cohen
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Oldenzaal
Vader bruidegom             Levij Hartog
Moeder bruidegom             Bet Lobstein
Vader bruid             Joel Cohen
Moeder bruid             Sientje Hartog
Nadere informatie             beroep Bg.: slager; beroep vader Bd.: slager

S. Laansma in zijn boek "De Joodse gemeente te Borculo" brengt op pagina 35 een brief van de heer Abraham Elzas uit Dublin over de Talmoed Thora, die daar schrijft: "Vooral 3 lekenleraren blonken uit en werden door de toenmalige Opperrabbijnen met de zeldzame 'Moureinoe' titel vereerd, de hoogste Joodse onderscheiding. Men zou deze titel aan leken kunnen vergelijken met onze 'doctor honorus causa'. Hun namen waren Joseph Hartog, ..."
[Moreinoe betekent letterlijk:-"onze leraar']

In "Het Oude Volk" van Hans Kooger-pag.236 hierover nog:-

"De talmoedstudie [in Borculo] werd geleid door lekenleraren, die zich van de rest van de kille onderscheidden.Dat waren Mozes Elzas (1806-1874)-steen (10)027, Jozef Hartog (1850-1925).....en Nathan Elzas-steen (10)013.
[Alle drie kregen van het opperrabbinaat de Moreinoe titel]
Elke Shabbath kwam men bij elkaar om de talmoed te bestuderen onder leiding van de drie "mereines".


Aanvullende gegevens:-

Hij was de broer van (300)1-33 (Groningen).
Zijn kinderen Levie (geb 12 April 1884 te Borculo, getrouwd met Serlina Cutzien-Krukziener), Grietje Lea (18 Feb 1888 Borculo, getrouwd met Levie Jacobson), Salij (21 Sept 1891 Borculo, getrouwd met Rientje de Haan) en Joel (20 April 1895 Borculo, getrouwd met Rachel Salemon) kwamen om in de Shoa
Zijn dochter Bertha (13 April 1886, getrouwd met Benjamin Braaf) stierf 23 November 1942 te Borculo

Volgens S. Laansma: De Joodse gemeente te Borculo pagina 30, werd de "Chevra Kadisha", officieel bekend als de Mannenvereniging "Ateres Bachoerim Gemilas Chasodim", opgericht in 1881. Alle mannelijke leden van de Israelitische Gemeente te Borculo, die 13 jaar en ouder waren, konden tegen betaling van 3 cent per week, lid worden. Op 20-jarige leeftijd mocht men assisteren bij het reinigen en begrafenis. Was men 23 jaar, dan kon men tot bestuurslid gekozen worden. Werd men bestuurslid dan was men dat voor vijf jaar. Herkiezing was daarna altijd mogelijk. Zo was de heer Mozes Hartog in 1906 reeds 25 jaar voorzitter"


2010/11/17