Het Stenen Archief - Only completed research

[3859]

(20)46
5
Groot, de
Emanuel
Menachem z.v.Avraham Ha-Levi
Duifje de Maan
Abraham de Groot & Kaatje Blok
13-02-1840
9 Adar 5600
's-Gravenhage
03-10-1911
11 Tishri 5672
Delft
Delft

HIER RUST

EMANUEL DE GROOT

OVERLEDEN 11 TISCHRI 5672

IN DEN OUDERDOM VAN 71 JAAR

Menachem z.v.Avraham Ha-Levy en Keile
רחק ממנו מנחם משיב נפשנו
פנ
 מנחם בן אברהם הלוי
ושם אמו קילא
מנוחה נכונה עתה חלקך
 נהלת בטובך בני ביתך
 חולי אהבתך אותנו עזבת
מרומה עלית כי נכסף נכספת

ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 3-10-1911
Verre van ons is onze Trooster, die onze ziel weer tot zich neemt 
Hier rust
Menachem zoon van Avraham Ha-Levi
En de naam van zijn moeder was Keile
Een juiste rust is nu je deel
Je leidde je huisgenoten in je goedheid 
Ziekte zocht jou uit (hield van je), en ons verliet je
Je steeg naar boven want daar verlangde je naar

T N Ts B H
De bovenspreuk is uit Eicha (Klaagliederen) 1, 16 en ook hierin komt zijn naam-Menachem-voor.

De eerste letters van de 4 strofen vormen zijn naam Menachem.


[Bron:-de Digitale Stamboom Delft]
Overlijden:-

Overledene Emanuel de Groot ,
leeftijd 71
Vader Abraham de Groot
Moeder Kaatje Blok
Weduwnaar/weduwe Duifje de Maan
Plaats Delft Datum
overlijden 03-10-1911
Delft Akte Jaar 1911 Nummer 368

Echtgenoot van (20)22 en vader van (20)47

Ook voorkomende in de de Maan stamboom op de site van Dirkje en Reinier Bobbe:- Duifje de MAAN, dienstbode, winkelierster, geb. Breda 22-07-1831, overl. Delft 08-01-1903, dr. van Abraham de MAAN (zie II) en Antje Benjamin (Anna) (WALLAGH). Tr. (1) 's-Gravenhage 11-08-1858 Salomon Izaak (Samuel) de JONG, debitant in de loterij, geb. 's-Gravenhage 18-09-1833, overl. Delft 17-09-1860, zn. van Isaac Moses (Isak) de JONGH, koopman, en Clara Salomon David (Klaartje) (de KONING). Tr. (2) 's-Gravenhage 04-01-1865 Emanuel de GROOT, milicien, schoenmaker, koopman, geb. 's-Gravenhage 13-02-1840, overl. Delft 03-10-1911, zn. van Abraham Levy (de GROOT), koopman, en Kaatje BLOK.
2018/11/26
bnnch