Het Stenen Archief - Only completed research

[3860]

(20)47
5
Groot, de
Abraham
Avraham z.v.Menachem Ha-Levi
Henriette Alter
Emanuel de Groot & Duifje de Maan
25-02-1866
10 Adar 5626
's-Gravenhage
11-05-1907
27 Iyar 5667
Delft
Delft

HIER RUST

ABRAHAM DE GROOT

OVERLEDEN 27 IJAR 5667

                      11 MEI 1907

IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAREN

ואברהם שב למקומו
פ"נ
איש אוהב את אשתו
בן מכבד אבותיו
רש ואביון לעזר
הלך בדרך משפט וצדקה
מרחם על יתום ואלמנה
אברהם בן מנחם הלוי דע חראט
שם אמו טויבא

ת נ צ ב ה
En Avraham ging naar zijne plaats terug
Hier rust
Een man die zijn vrouw lief had
Een zoon die zijn voorouders eerde
Die de nooddruftige en behoeftige te hulp kwam
Die ging op de weg van recht en weldadigheid
Medelijdend hebbend met wees en weduwe
Avraham de zoon van Menachem Halevi de Groot
En de naam van zijn moeder was Toibe

T.N.Ts.B.H
De bovenspreuk is uit Genesis hoofdדtuk 18, vers 33

De eerste letters van de 5 eerste regels vormen zijn naam Avraham

[Bron:-de Digitale Stamboom Delft]
Overlijden:-
Overledene Abraham de Groot ,
leeftijd 41
Vader Emanuel de Groot
Moeder Duifje de Maan
Echtgenoo/te Henriette Alter
Plaats Delft
Datum overlijden 11-05-1907


Hij was de zoon van (20)22 & (20)46

Te vinden in de stamboom de Maan op de site van Dirkje en Reinier Bobbe:- http://home.planet.nl/~bobbe000/maan.htm#BM9010 Abraham de GROOT, koopman, geb. 's-Gravenhage 25-02-1866, overl. Delft 11-05-1907, zn. van Emanuel de GROOT en Duifje de MAAN (zie IIId). Tr. 's-Gravenhage 20-02-1895 Jetje (Henriette) ALTER, geb. 's-Gravenhage 14-04-1871, dr. van Eliazar ALTER, koopman, winkelier in zuurwaren, en Saartje KUIJT.
2018/11/26
bnnch