Het Stenen Archief - Only completed research

[3861]

(20)48
4
Koning, de
Clara(Claartje)
de Jong
Izak de Jong
Salomon David de Koning & Mietje Machielse
17-03-1809
29 Adar 5569
Den Haag
6-6-1870
7 Sivan 5630
Delft
Delft
08-06-1870//9 Sivan 5630
Er is geen Nederlandse tekst
Claire v.v. Jitzchak Eizik de Jong
קומי לך רעיתי
פ"ט
 קבר תכסה יחד בית איש נעורי
 לו ולזרעם באהבה
עמלו כפי
הליכתה בצדק מליץ ואור לפני
רחמים תעורר לפני בחן דרכי
ה"ה האשה החשובה מ' קלעהר
אשת פו"מ כ"ה יצתק אייזק דע יונג יצ"ו
הלכה לעולמה ב' ב' דחג השבועות
ומנוחתה כבוד ביום ד' ט' סיון
שנת ו'צ'ד'ק' מ'ש'מ'י'ם נישקף לפ"ק
ת נ צ ב ה
פו"מ = פרנס ומנהיג
שנת ו'צ'ד'ק' מ'ש'מ'י'ם' = 5630 = 1870 

Sta toch op, gezellin van mij...
Hier is geborgen

"Een graf zal tesamen bedekken het huis van de man harer jeugd
voor wie en hun kroost haar handen zich in liefde inspanden
haar rechtvaardige levenswandel is een voorspraak en licht, voor haar uitgaande barmhartigheid zal zij opwekken bij de onderzoeker van haar wegen"


Deze is de belangrijke vrouwe mevrouw Claire
De vrouw van de bestuurder en parnas de ge'eerde heer Izak Eizek de Jong , zijn Rots en Verlosser zal hem beschermen,
Zij ging naar het Hiernamaals op maandag de tweede dag van Shavoeoth(het Wekenfeest) en zij werd in ere te ruste gelegd op woensdag de 9e...
De bovenspreuk is uit het Hooglied, hoofdstuk 2, vers 10

Het overlijdensjaar 5630 is weergegeven in de spreuk "en gerechtigheid uit de Hemel" waaruit letters het overlijdensjaar in cijfers vormen. 

de zin voor het jaargetal komt uit Psalm 85, 12, in volledigheid:
אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף
zoiets als: Waarheid zal uit de aarde ontspringen en rechtvaardigheid zal vanuit de hemel gezien worden


De tekst tussen aanhalingstekens is vrij vertaald (Moshe Mossel, Jeruzalem), omdat volgens de vertaler de Hebreeuwse tekst vrij gekunsteld is om het mogelijk te maken hierin de letters kof-lamed-ayin-he-resh in te vlechten, die tesamen de naam (Clair) van de overledene vormen.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #303 Delft 07-06-1866

De begravingsdatum in de Hebreeuwse tekst is slechts gedeeltelijk aanwezig, maar het is herleidbaar dat het hier de datum 9 Sivan 5630 betreft
Zij was de echtgenote van (20)02
Zij was de moeder van (20)01 & (20)35
2018/11/26
bnnch