Het Stenen Archief - Only completed research

[3863]

(20)50
4
Rees,van
Arie
Uri z.v. Mordechai
Jaantje (Marjane) Hes
Marcus van Rees & Betje de Jong
23-07-1811
2 Av 5571
Nijkerk
19-04-1884
25 Nissan 5644
Delft
Delft
21-4-1884//27 Nissan 5644

O  M  REES

GEB:23 JULI 1810

OVERL: 19 APRIL 1884

Z. R. Z. A.

פ"ט
איש תם וישר וירא שמים
ה"ה כ"ה אורי בן מרדכי פאן רעהס
שמש דק"ק פה וח"ק
בה
מת במש"ק פ' שמיני
ונקבר ביום ב' כ"ו בו
תרמ"ד לפ"ק
ת נ צ ב ה
מש"ק = מוצאי שבת קודש
פ' = פרשת
דק"ק = דקהילה קדושה
Hier is geborgen
Een ingetogen, rechtschapen en Godsvrezend man,
Deze is de ge'eerde heer Uri, zoon van Mordechai van Rees, Shamash (koster) van de Heilige Gemeente alhier en de Chevre Kadishe (de begrafenisvereniging) daarvan
Overleed na uitgang van de Heilige Shabbath Parashath Shemini,(op Zaterdagavond),
En werd begraven op maandag de 26e van dezelfde maand
5644

T.N.Ts.B.H.
Hij overleed na uitgang van de Shabbath, een nieuwe dag (zondag
20-4-1884) vlg. de Joodse kalender en dus reeds 25 Nissan 5644
[Bron:-wiewaswie.nl & Akevoth-Nihom besnijdenisregisters]

volgens wiewaswie is hij geboren te Nijkerk op 23 Jul 1811 (en niet 1810) als Aere v.Rees, zoon van Mordechai v.Rees & Betje Isacs.
zie ook: 1ste mohel Nihom, die Oeri zn. v. Mordechai besnijdt op 9 Av 5571/30 Jul 1811.

[Bron:-de Digitale Stamboom Delft]
Overlijden:-
Overledene Arie van Rees ,
leeftijd 72
Vader Marcus van Rees
Moeder Betje de Jong
Echtgenoo/te Jaantje Hes
Plaats Delft
Datum overlijden 19-04-1884
Akte #208 Delft 21-04-1884

Overleden in de voormiddag om 9 uur

De geboortedatum is bepaald vlg. de steen zonder verdere verificatie door middel van documentatie.
Hij was de echtgenoot van (20)05 

Aanvullende details:-
zijn huwelijk was te Amsterdam op 9 Aug 1848: Oere v.Rees, slachter, geb. te Nijkerk, 37 jr.oud, zoon van Mordechai v.Rees & Betje Isacs, en Marjane Hes, uit Sappemeer, 40 jr.oud, dochter van Meijer Hes & Ester Hartog.

zijn ouders waren gehuwd te Veenendaal op 29 Mei 1800: Mordechai v.Rees, uit Nijkerk en Betje Isac, geb. te Amsterdam, wonende te Veenendaal, voor het gerecht. OT op 22 Apr 1800.

Mordechai v.Rees overleed te Nijkerk op 16 Feb 1831, 61 jr.oud, echtg. van Betje Izaak de Jong.

Elisabeth de Jong overleed te Zoeterwoude op 27 Feb 1854, 76 jr.oud, geb. te Veenendaal[?], dochter van Isaac de Jong & Mariane Huidecoop, echtg. van Marcus v.Rees.

De ouders v.Rees hadden een groot aantal kinderen..


2018/11/26
bnnch