Het Stenen Archief - Only completed research

[3865]

(20)52
5
Norden
Samuel
Shmu'eel z.v.Jitzchak
Hester van Rees
Isaac Abraham Norden & Naatje de Jong
15-11-1854
24 Cheshvan 5615
Delft
17-12-1925
30 Kislev 5686
Delft
Delft

HIER RUST

SAMUEL NORDEN

OVERL. IN DEN OUDERDOM VAN

71 JAAR TE DELFT 17 DEC. 1925

Shmu'eel z.v.Jitzchak en Hanna
פ"נ
ר' שמואל בר יצחק
הלך לעולמו ל' כסלו תרפ"ו לפ"ק 
ושם אמו הנה

ת נ צ ב ה 
Hier rust
De heer Shmueel zoon van Yitschak,
Hij ging naar zijn Hiernamaals op  30 Kislev 5686
en de naam van zijn moeder was Hanna

T.N.Ts.B.H.
[Bron:-de Digitale Stamboom Delft]
Overlijden:-

Overledene Samuel Norden ,
leeftijd 71
Vader Isaac Abraham Norden
Moeder Naatje de Jong
Echtgenoo/te Hester van Rees
Plaats Delft
Datum overlijden 17-12-1925
Hij was de zoon van  (20)49 (vader) en (20)35 (moeder).
Hij was de schoonzoon van (20)05 & (20)50

Tevens geidentificeerd op de website van Reinier & Dirkje Bobbe:- http://home.hccnet.nl/r.bobbe/hamme/hamme.htm#BM9859 Samuel NORDEN, koopman, geb. Delft 15-11-1854, overl. ald. 17-12-1925, zn. van Isaac Abraham NORDEN (zie IV.92) en Naatje de JONG. Tr. Delft 20-08-1884 Hester van REES, geb. Hof van Delft 20-12-1849, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Uri (Oeri) van REES en Marjane HES. Uit dit huwelijk: 1. Izaak NORDEN, geb. Delft 23-11-1887. Tr. 's-Gravenhage 06-06-1923 Henriette NORDEN, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 03-03-1882, dr. van Abraham NORDEN (zie V.259) en Betje GARNADE (zie V.201). 2. Andre NORDEN, geb. Delft 29-10-1890, overl. ald. 06-01-1891. 3. Marianne NORDEN (zie VI.725).
2018/11/26
bnnch