Het Stenen Archief - Only completed research

[3868]

(22)001
3
Elte
Rosetta Philip
Vlessing
Samuel Vlessing
Philip Emanuel Elte & Sipora Salomon Cohen (Grewel)
14-01-1815
3 Shevat 5575
Amsterdam
05-05-1871
14 Iyar 5631
Texel
Den Helder
HIER RUST 
HET STOFFELIJK OVERBLIJFSEL VAN 
ROOSJE ELTE HUISVROUW VAN
SAMUEL VLESSING
OVERLEDEN TE TEXEL 14 IJAR 5631
HAAR ASSCHE RUST IN VREDE
 
תנו לה מפרי ידיה
 אשה חרוצה
 פ' ט' 
רייסכא א" כ" שמואל פלעססינג 
נפטרה בשם טוב ע"ש"ק יד אייר 
ונקברה יום א טז בו שנת 
תרלא לפ"ק 
ושם אמה צפרה 
ת'נ'צ'ב'ה'
תנו... הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק לא ת א ר
Geef haar van de vrucht harer handen* 
Een ijverige vrouw 
Hier ligt geborgen 
Reiske weduwe van Samuel Vlessing 
Zij overleed in goede naam op de vooravond van de Heilige Shabbat de 14e Iyar 
En zij werd begraven op zondag de 15e van die maand van het jaar 5631 T.N.Ts.B.H.
* Spreuken 31:31 
De niet-joodse overlijdensdatum is 5-5-1871

Familysearch digitaal geboorte Amsterdam 16-01-1815 reg. 1 fol. 40 image 46.

 

Familysearch digitaal overlijden Texel 06-05-1871 nr. 41 image 135 overleden 6 uur in de avond.

Zij was de echtgenote van (22)064 en de moeder van (22)090, (22)108, (22)131, (22)144 en (400)a39-06.

 

Familysearch digitaal huwelijk Amsterdam 31-12-1834

 

Bruidegom: Samuel Vlessing
Geboorteplaats: Purmerend
Leeftijd: 18
Beroep: Koopman
Bruid: Rosetta Philip Elte
Geboorteplaats: Amsterdam
Leeftijd: 19
Beroep: dienstbaar
Vader van de bruidegom: Elias Samuel Vlessing
Beroep: Koopman
Moeder van de bruidegom: Mietje Hartog Nathan
Vader van de bruid: Philip Emanuel Elte
Moeder van de bruid: Sipre Salomon Cohen
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: woensdag 31 december 1834
Gebeurtenisplaats: Amsterdam
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief
Plaats instelling: Haarlem
Collectiegebied: Noord-Holland
Aktenummer: Reg.6 fol. 117v
Registratiedatum: 31 december 1834
Akteplaats: Amsterdam

 

Aanvullende details:

 

Voor kinderen zie (22)064.


Gegevens ouders vlg. database van Ashkenazisch Amsterdam bij Akevoth:

Philip Fijtel Emanuel Elte, birth 1775 Amsterdam, Source Source, son of Emanuel Menachem-Man Marcus Mordechai Elte and Roosje Reizche Philip Feidel Rood Roit(er)
Married 1800 Amsterdam, dtb 646/224; witn.groom: f.Emanuel Marcus; witn.bride: f.Salomon Alexander Cohen. to:
Sipora Shifra Salomon Zalman Grewel Cohen-Monnikedam, birth 1777 Amsterdam, died 1819 Amsterdam, Muiderberg cemetery: on 21 Sivan 1819 - Sipora/Shifra Salomon Cohen, wife of Fijtel Elte., Source Source, daughter of Salomon Sander Grewel Cohen-Monnikedam and Judith Jetta Hijman Braatbaard

Tevens ontleend aan:-

Website:-http://www.irenemaas.nl/pages/Huizinga/Ziekte.htm

Ziekte en dood op Texel

ZIEKTE EN DOOD OP TEXEL
zoals opgeschreven door dominee Huizinga als er bij stond wat ze hadden.

De aldaar verhaalde anecdote over het rouwbezoek is volledig:-

"6 Mei 1871. Bij Samuel Vlessing, zijne vrouw Rosetta 56 jaar oud gisteravond overleden, aldaar Brockmann en vrouw, enz. Troostende gesprekken. Sam erkende wat God doet is welgedaan, schoon zij gezamelijk wel droefenis openbaarden. Gesprekken over de inhoud van het daar liggende Weekblad voor Israelieten, over een boek met gebeden en stichtelijke overdenkingen wat zij mij toonden en zeer prezen. Daar bij ook een gebed als iemand op Sabbath gestorven was, dit gaf aanleiding dat ik vroeg of dit verschil maakte? Antwoord dat dan de treurdagen zoo veel later vielen en alzoo ook de begrafenis. Wij spraken toen ook over de onderhouding der wetten door menschen van gelijken beweging als wij (wat zij schenen toe te stemmen) ons opgelegd waaromtrent ik mijne vrijheid roemde tegenover de dienstbaarheid van anderen, doch ik zeide hierover niet te willen uitweiden, daar ik het onderscheid kende tusschen Godsdienst en de vormen der Godsvereering. Ik wilde naar het lijk zien, maar men zeide dat men het mij niet mogt laten zien. Men ontving mij met veel belangstelling."


2018/06/19
bnnch