Het Stenen Archief - Only completed research

[3900]

(15)09
4
Meer v.
Rachel
Rachel d.v. Joseph
Joseph Cosman van Meer & Sara Hornman
23-05-1817
8 Sivan 5577
Cuijk
24-06-1873
30 Sivan 5633
Cuijk
Cuijk
27-6-1873//1 Tammoez 5633
Er is geen Nederlandse tekst
מצבת קבורת רחל בת כה יוסף פון מעהר נתנה מקום לבית התפילה ולכתיבת ספר תורה לתהלה הטיבה לאורחים וצנואה באהלה וכבדה לומדי תורה בהיכלה נפטרת אור ליום ד' א' דרח תמוז ונקברת ביום ה' ב' דר"ח בו שנת תרל"ו לפ"טק ת נ צ ב ה
דרח = דראש חודש צנואה = צנועה טעות כתיב יש אי התאמה בין יום הפטירה התאריך והשנה
De grafsteen van Rachel dochter van de geeerde heer Josef van Meer. Zij schonk een plaats voor een gebedenhuis en voor het schrijven van een Sefer Torah (wetsrol) tot lof. Zij deed wel aan gasten, was ingetogen in haar tent (verblijf), ze ontving gastvrij diegenen die de Torah bestudeerden in haar tempel. Zij overleed op de woensdag van de eerste dag van Rosh Chodesh Tamoez en ze werd begraven op de donderdag de tweede dag Rosh Chodesh daaropvolgend van het jaar 5636.
J.Bader verhaalt dat na het overlijden van haar vader in 1858 zij uit haar erfdeel een stuk grond schonk, waarop kort daarna een kleine synagoge werd gebouwd.[De bron van dit gegeven is door de auteur niet vermeld] Er is op het oog een niet opgehelderde discrepantie op de steen in de in de Hebreeuwse tekst weergegeven dag van overlijden en hetgeen in de Nederlandstalige bronnen (J.Bader) is vermeld. Vermoedelijk is dit veroorzaakt doordat bij het weergegeven van het jaar 5633 (met een gimmel op het eind) het pootje van deze letter is weggevallen, waardoor deze er nu uit ziet als een wav (6) = 5636. Volgens de steen overleed zij vroeg op woensdag de eerste dag van Rosh Chodesh (Nieuwemaansdag) van de maand Tamoez (dit klopt met haar overlijdensakte) en werd begraven op donderdag de tweede dag van Rosh Chodesh van het jaar 5636.

Volgens J.Bader overleed zij op 26 juni 1873 te Cuijk.Dit is fout en moet zijn 24 juni 1873.De auteur vermeldt de bron van dit gegeven niet. In dit jaar viel Rosh Chodesh Tamoez inderdaad op donderdag 26 juni, en was dit naar het schijnt de tweede dag, de eerste dag zijnde woensdag 30 Sivan (5633). Steunend op het gegeven van J.Bader en de conversie van de Hebreeuwse datum gebaseerd op het jaar tav-resh-lamed-gimmel is het overlijdensjaar 1873(5633) daarom als juist zijnde in de gegevens opgenomen.
Het door J.Bader aangegeven overlijdensjaar van haar vader (1858)-zie opmerkingen in het ned bij de heb tekst grafsteen, maakte het mogelijk haar te identificeren als de dochter van:- Joseph Cosman van Meer, geb. op 22 aug 1777 (vr) te Cuijk en Sint Agatha [nb], J, ovl. (80 jaar oud) op 20 feb 1858 (za) te Cuijk en Sint Agatha [nb], tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) op 24 jan 1816 (wo) te Cuijk en Sint Agatha [nb] met Sara Hornman, (graf code (15)07) dr. van Philip Hornman en Rachael Liefmann Cohen, geb. op 26 jul 1789 (zo) te Goch [nw, Duitsland], [Bron:-website Stichting van Meer-Parenteel Parenteel van Joseph van Meer per generatie- http://home.hetnet.nl/~vermeer.jan/12-Lith.htm, hoewel zij in dit parenteel niet opgenomen is]
[Tevens:-Family Search-Overlijdensakte Cuijk Nr.39 van 25-06-1873]
Volgens deze overlijdensakte overleed zij de avond te voren om half negen, dus op 24-06-1873 (dinsdagavond).
Het was toen reeds woensdag 30 Sivan 5633 volgens de Joodse kalender.Bij overlijden was zij 56 jaar oud en geboren te Cuijk.
Haar geboortedatum heeft als bron haar geboorteakte (ongenummerd) van Cuijk dd.23-05-1817 [Family Search]
Zij was de dochter van (15)14 & (15)07
2011/05/17