Het Stenen Archief - Only completed research

[3901]

(15)10
5
Metzer
Jetta
Jeret d.v. Mozes Mendel
Meer v.
Ravoil (Raphael) van Meer
Mozes Mendel Metzke en Johanna Pflip
10-6-1798
26 Sivan 5558
's Heerenberg
19-05-1876
25 Iyar 5636
Cuijk
Cuijk
21-05-1876//27 Iyar 5636
פט מרת יראת אשת רפאל אשת איש צדיק ש"ץ ונאמן לעדתו אשה ישרה ותמימה מצות ה' תמיד שמרה שמה נודע לתהילה וזכרה תהי לברכה נפטרה בעש"ק כ"ה אייר ונקברה ביום א' כ"ז בו שנת תרל"ו ת נ צ ב ה
ש"ץ = שליח ציבור בע"שק = בערב שבת קודש תאריך הפטירה הלועזי הוא 19-5-1876
Hier is geborgen Jeret, de vrouw van Rafael de vrouw van een rechtschapen man, voorganger, en vertrouwensman van zijn gemeente. Een eerlijke en waarachtige vrouw. Aan Gods geboden hield zich immer.Haar naam is alom bekend tot lof en haar herinnering zij tot zegen. Zij overleed op de vooravond van de heilige Sabbath 25 Iyar en werd begraven op zondag de 27e van die maand in het jaar 5636.
Als bron ter identificatie werd gevolgd het Parenteel van Joseph van Meer op de website van Stichting van Meer- http://home.hetnet.nl/~vermeer.jan/12-Lith.htm:- Ravoil (Raphael) Cosman van Meer, zn. van Cosman van Meer (IIb[p. 1]) en Sara Cosmans Rafaels Slagters, geb. op 20 nov 1786 (ma) te Cuijk [nb], handelaar, ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1839, tr. (resp. 39 en 27 jaar oud) op 16 feb 1826 (do) akte 2 te Cuijk en Sint Agatha [nb] met Jetta (Jeras/Jet) Mozes Metzke (MetzerMetsgeMozes), dr. van Mozes Mendel Metzke en Johanna Pflip, geb. op 10 jun 1798 (zo) te 's‑Heerenhoek [ze], [foutief-moet zijn 's Heerenberg-zie opmerking] ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1839.
J.Baders geeft als haar geboorteplaats 's Heerenberg.Deze locatie is tevens in Genlias op de huwelijksakte genoteerd. De juistheid van deze notitie is op 11-01-2008 door het Brabants Historisch Informatie Centrum nogmaals per e-mail geconfirmeerd.  Volgens huwelijksaktes van 2 van haar kinderen is Jetta Metzer haar naam in de Burgelijke Stand.
Bron ook:-[Family Search]-Overlijdensakte #20 Cuijk 20-05-1876
Zij is de echtgenote van (15)18
2011/09/05