Het Stenen Archief - Only completed research

[3904]

(15)13
5
Meer van
Hester Cosman Joseph
Esther d.v. Moshe
Presborg
Israel Heijman Presborg
Cosman van Meer en Sara Cosmans Rafaels Slagters
02-05-1784
11 Iyar 5544
Cuijk
12-11-1855
3 Kislev 5616
Cuijk
Cuijk
13-11-1855//4 Kislev 5616
אהה בת טובים היתה עטרת לבעלה עשתה לעני ואביון הטיבה ושכולה לקבר שבה האשה מ' אסתר בת כמר משה אשת כ"ח ישראל פרעשבארג נפטרה אור ליום ג' כסלו ונקברה יום ד' בו שנת תרטו לפ"טק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 12-11-1855 כמר = כבוד מר כ"ח = כבוד חבר
A[lef] H[e] H[e] Een dochter van goede huize was zij. Als een kroon voor haar man. Zij deed goed aan de arme en de behoeftige en kinderloos keerde zij terug naar haar graf . De vrouwe Mevrouw Esther de dochter van de ge'eerde heer Moshe de vrouw van de ge'eerde chaveer Israel Presborg. Zij overleed vroeg op 3 Kislev en zij werd begraven de 4e van deze maand van het jaar 5615.
Bovenspreuk:- Alef He He = Weeklacht. Zie Richteren 11:35. Het overlijdensjaar 5615 is foutief en moet zijn 5616 (1855). Voor de betekenis van de titel chaveer=zie termen en afkortingen Vertaling definitief vastgesteld door Moshe Mossel(Jeruzalem)
Hester Cosman Joseph van Meer, geb. op 2 mei 1784 (zo) te Cuijk en Sint Agatha [nb], J, ovl. (71 jaar oud) op 12 nov 1855 (ma) te Cuijk en Sint Agatha [nb], tr. (resp. 37 en 54 jaar oud) op 22 jan 1822 (di) akte 4 te Oss [nb] met Israel Heijman Presborg, zn. van Heijman Presborg en Henriette Presborg, geb. op 28 mrt 1767 (za) te Charleroi [he, België]. Parenteel van Joseph van Meer per generatie. 12-Lith http://home.hetnet.nl/~vermeer.jan/12-Lith.htm
Zij was de echtgenote van (101)57 te Geffen
Zij was de zuster van (15)14

De bron geeft maandag 12 november aan als haar overlijdensdatum. 3 Kislev 5616 (maar zie ook opmerkingen in het ned bij de heb tekst grafsteen) , viel in 5616(1855) op een dinsdag. Gezien de opmerking op de steen dat zij "in de vroegte" van dinsdag overleed, is dit vermoedelijk niet tegenstrijdig, en overleed zij maandagavond of -nacht na invallen van 3 Kislev.

Zuster van (15)12,(15)14,(15)15 en (15)18.
2015/03/25
bnnch