Het Stenen Archief - Only completed research

[3950]

(101)53
3
Bergh, van den
Dien (Dina)
Zeckendorff
Samuel Zeckendorff
Zadok v.d.Bergh & Elisabet v.d. Wielen
20-07-1810
18 Tammoez 5570
Geffen
16-03-1835
15 Adar 5595
Waalwijk
Geffen
אשה יראת ה היא
פ"נ
האשה היקרה והישרה
תם ונאה במעשיה
א"ח מרת       לאה
בת פו"מ כ"ח צדוק
שהיתה בחיים אשת
כ"ה שמואל צעקענדארף
והלכה ל     בי    אדר
ביום ב ונקברת בשם טוב
ביום ד 

ת נ צ ב ה 

Een Godvrezende vrouw is zij
Hier Rust
Een dierbare en rechtschapen vrouw
Ingetogen en aangenaam in haar daden
De belangrijke vrouw mevrouw      Lea
Dochter van bestuurder en leider de ge'eerde chaveer Zadok
Welke bij leven de vrouw was van
De ge'eerde heer Shmu'eel Zeckendorf
En die ging naar [haar Eeuwigheid verm.]
Op [aangevuld = 15] Adar 
Op maandag en werd begraven in goede naam 
Op woensdag

T N Ts B H 

De steen is verweerd en zo goed als niet ontcijferbaar.

Ontcijfering en vertaling steunt hoofdzakelijk op :-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.72-73
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit grafsteen #53)

Echter ook daar is de foto van slechte kwaliteit en is niet alles leesbaar en van de rest is juistheid van ontcijfering en vertaling  ook  gedeeltelijk onzeker.

De tweede eigennaam Lea komt alleen op de grafsteen voor.
Mogelijk droeg zij deze tweede naam niet in werkelijkheid en is dit uitsluitend een figuurlijke verwijzing naar Gen 30:21-Dina d.v. Lea.
Zie ook Becker (*)-pag.72-noot 3.

Volgens Becker (*) was haar naam bij de naamsaanneming van haar vader op 02-12-1811 te Geffen:-Helene.
.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #11 Waalwijk 17-03-1835
Overleden om 1 uur namiddag
(zij overleed in het kraambed na bevalling van twee doodgeboren kinderen)

De geboortedatum is overgenomen uit Becker(*)-pag.72-die hiervoor verwijst in noot 5 naar de Akte van Bekendheid in de huwelijkse bijlagen
Zij was een dochter van (101)44 & (101)61
Zij was de zuster van (101)01, (101)11, (101)13,(101)17, en (101)25

Aanvullende details:-

1)-Huwelijk te Geffen op 28 Juni 1834: 

Samuel Zeckendorf, geb. te Amsterdam op 10 Aug 1811, zoon van Wolff Mozes Zeckendorf & Grietje David (Zaag) en Dien v.d.Bergh, geb. te Geffen op 20 Juli 1810, dochter van Zadok v.d.Bergh & Betje v.d.Wielen (en ze waren dus 8.5 maanden getrouwd)

2)-Hij hertrouwt op 30 Dec 1835 in Waalwijk met Dien's oudere zuster Hanna/Johanna, geb. te Geffen op 10 Mei 1809.

3)-Samuel overlijdt te Waalwijk op 8 Apr 1883, en Hanna/Johanna aldaar op 24 Maart 1894. Zij worden begraven te Oisterwijk, resp. (154)011 & 0322015/09/11
bnnch