Het Stenen Archief - Only completed research

[3951]

(101)54
3
Wielen, van der
Mozes
Moshe z.v. Yitschak
Brijn van Hessen
Isaac Moses & Betje van Osten
ca 1768
Oss
01-09-1833
18 Eloel 5593
Lith
Geffen
03-09-1833//19 Eloel 5593
כי זה האיש משה אשר
פ"נ
היה תם במעשיו וישר 
בעיני ה עשה פו"מ בק"ק ליט
כמ"ר משה בן כהר"ה יצחק ז"ל
אשר הלך כל ימיו בדרך הטוב
ועתה עלה למרום ביום ב
ונקבר בשם טוב
ביום ג  י"ט אלול
במשכב אבותיו פה אס
בשנת
האיש משה ענו מאד בכל

ת נ צ ב ה 
הסייפא של הפסוק העליון אינו קריא
אך נראית להיות אשר
המקור:- שמות ל"ב, אולם שם הטקסט הוא כי זה משה האיש

שתי המלים האחרונות של השורה השלישית מלמטה 
אינן ברורות ואין קביעה חד-משמעית לגבי פירושן
המילה הראשונה מהשתיים נראית להיות פה
המילה האחרונה בשלמותה נראית להיות נאסף
ואז השורה בשלמותה נראית להיות 
במשכב אבותיו פה נאסף 
מקור של פסוק הגימטריה האחרון הינו
במדבר י"ב ג 
והאיש משה ענו מאד מכל האדם 
(ולא בכל כמו שכתוב במצבה)
Want dit is de man Moshe, welke.....
Hier Rust
ingetogen in zijn daden was en het rechtschapene deed  in de ogen van God,
bestuurder en leider in de heilige gemeente Lith
de ge'eerde heer rabbijn Moshe zoon van de ge'eerde heer rabbijn Yitschak zijn herinnering zij tot zegen
die al zijn dagen wandelde op de weg van het goede
en nu naar de Hemel opsteeg op maandag
en begraven werd in goede naam
op dinsdag de 19e Elloel
om alhier  vergaard te worden bij zijn voorvaderen (**)
in het jaar
en de man Moshe was in alles zeer bescheiden

T N Ts B H 

De steen is verweerd en zo goed als niet ontcijferbaar.

Ontcijfering en vertaling steunt hoofdzakelijk op :-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.84-85
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit grafsteen #54)

Echter ook daar is de foto van mindere kwaliteit hetgeen van invloed is op de leesbaarheid,   ontcijfering en vertaling.

Het einde van de bovenspreuk is onleesbaar maar vermoedelijk "die" of
"welke"-in navolging van de bron Shemot 22.Daar staat achter Moshe de man en niet de man Moshe zoals op de steen.

(**)-De twee laatste woorden van de derde regel van onderen zijn onduidelijk en dit geeft een zekere onzekerheid betreffende de betekenis.Het eerste woord van de twee lijkt te zijn "hier".Het laatste woord waarvan slechts twee letters zichtbaar zijn,
is vermoedelijk ne'esaf (noen-aleph-samech-sluitpeh).Dit pas dat bij de de gebruikelijke spreuken rond de term " hij werd verzameld bij zijn voorvaderen" e.d.

De bron voor de laatste regel, waarvan de cijferwaarde het overlijdensjaar
(5)593 weergeeft, is Num 12:3(met een kleine afwijking in het laatste woord)

Het is niet zeker dat de betiteling rabbijn in de vertaling op zijn plaats is en of deze personen ook inderdaad rabbijnen waren.

De tekst is in vele opzichten gelijk aan die van (101)55

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4796
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Overledene Moses Izaak van der Wielen
Overlijdensdatum: 01-09-1833
Vader  Isaak van der Wielen
Moeder  Betje van Osten
Partner Elisabeth van Hessen
Relatie: echtgenoot van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 11 uur 's avonds

(Dit was reeds de volgende dag maandag 2 september 1833, oftewel 18 Eloel 5593, vlg. de Joodse kalender, zoals de steen aangeeft)

Geboortejaar vlg. Becker(*)-pag.84, die hiervoor verwijst naar de overlijdensaangifte.Mogelijk ook:-1769.
 

 

Hij was de broer van (101)02,(101)43,(101)48,(101)50,(101)61 &

(101)66

Hij was de zoon van (101)64

Zijn moeder was een zuster van (101)55 & (101)69

2015/09/11
bnnch