Het Stenen Archief - Only completed research

[3952]

(101)55
3
Osten,van
Samuel(Sendo)
Shmu'eel z.v. Yitschak Pinchas
1)-Johanna Hanna Jacobs & 2)-Jenneke Heijmans
Isaac Salomons & Judic Zadocs
20-05-1750
14 Iyar 5510
Geffen
07-08-1833
22 Av 5593(zie opm.)
Oss
Geffen
08-08-1833//23 Av 5593(zie opm.)
פ"נ
האיש הישר בעיני ה עשה
ביתו פתוח  לרוחה  היתה
הנדיב כ שמואל בן כמר
יצחק פנחס ז"ל אשר הלך
כל ימיו בדרך הטוב
ועתה הלך לעולם נצחי
ביום ד ונקבר בשם טוב
ביום ה כב 
[המשך לא קריא]

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
De man, die het rechtschapene deed in de ogen van God
Zijn huis stond wijd open(**)
De weldoener de ge'eerde Shmu'eel zoon van de ge'eerde heer
Yitschak Pinchas zijn herinnering zij tot zegen die
Alle dagen de weg van het goede bewandelde
En nu ging naar de Wereld van het Eeuwige
Op woensdag en werd begraven in goede naam
Op donderdag de 22e [vervolg onleesbaar]

T N Ts B H 
Voor ontcijfering en vertaling werd tevens gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.100-101
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit grafsteen #55)

De tekst is in vele opzichten gelijk aan die van (101)54

(**)het laatste woord van deze regel (indien juist ontcijferd) moet                     grammaticaal mannelijk zijn en niet vrouwelijk.


Het gedeelte dat onleesbaar is, dit ook op de foto in het boek van Becker (*) werd door hem gereconstrueerd als volgt:-

1) maand van overlijden = menachem (= de maand Av).
(Dit is in overeenstemming met de burgerlijke overlijdensdatum)
2)-dag van begraven donderdag 22 menachem.Dit is onjuist:-
22 menachem (Av) is de overlijdensdatum op woensdag en de donderdag
van de begrafenis is 23 Av.
3)-Het jaar van overlijden is vlg. Becker (*) :-
"en Samuel ging heen en rustte op zijn plek". (Sam 3:9)
Aangezien noch op de huidige foto van de steen noch op de foto in het boek dit gedeelte leesbaar is, is het niet duidelijk, waarop hij dit baseerde.
(Becker (*) geeft  dit niet aan).

Bovendien komt hij voor de bepaling van de gematrische cijferwaarde tot een heel gekunstelde uitleg, waarbij hij stelt, dat de tekst voor dit doel van boven naar beneden was geschreven-zie pag.101 en noot 3 op pag.100.

Niets van dit alles is vanwege de huidige toestand van de verdwenen tekst nog door zelfstandig onderzoek na te trekken.


Becker(*)-verwijzende naar de naamsaanneming te Oss op 17-07-1812-meldt dat hij zijn naam veranderde in Sendo.(noot 5 op pag.100).

Bron voor geboortegegevens:-Bevolkingsregister van Lith 1839

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #56 Oss 07-08-1833
Overleden om 3 uur 's nachts
Hij was de vader van (101)29 en van (101)65, beiden uit zijn eerste huwelijk.

Hij was de broer van (101)69.

De naam van zijn moeder wordt op zijn overlijdensakte niet vermeld, echter wel op die van zijn zuster (101)69..Zie ook Becker (*)-noot 8 op pag.100

Vlg. Becker(*) - noot 2 op pag.100-was hij moheel, evenals zijn zoon Jacob.
het besnijdenis-pinkas van mohel Pinchas, was volgens een officieel extract daaruit in het bezit van zoon Abraham v.Osten.Aanvullend details van kinderen, e.v.:-

een dochter van Samuel v.Osten, Hortensia v.Osten, (ook genaamd Hester)  geb. te Oss op 8 maart  1794, huwt op 1 Jul 1815 te Oss, 21 jr.oud, dr. van Samuel v.Osten & Hanna Jacobs, met Alexander Abraham Frank, uit Dordrecht, geb. 25 Nov 1795, zoon van Abraham Salomon Frank & Marianne Philippe Cohen. Zij overlijdt in Oss op 28 Nov 1866.
Tevens:-
Sara Samuel v.Osten, geb. 15 Dec 1783 te Oss, die  in OT ging te Cuijk op 4 Oct 1806 met Joseph Meijer (v.Meer) uit Cuijk, geb. 24 Maart 1784; Sara komt voor in bevolkingsregistratie te Lith 1829, 1839.
Dit paar had nogal wat kinderen:
Isak v.Meere, geb. Lith 16 Aug 1812, ovl. als Isaak Vermeer te Oss op 17 Apr 1851, echtg. van Johanna Cohin.
Jacob v.Meere, geb. 16 Aug 1812
Abraham v.Meere, geb. 22 Nov 1814
Sientje v.Meer, gehuwd met Abraham Oppenheimer, ovl. te Heusden op 8 Oct 1879
Betje v.Meer, gehuwd met Mozes Oppenheimer, ovl. te Veghel op 17 Jun 1863
Helena v.Meer, geb. Boxmeer op 10 Sep 1818

= Mathieu v.Osten, geb. omstreeks 1792 (uit Samuels 1ste huw), die op 29 Maart 1841, JM, 48 jr.oud huwt te Tiel met met Elizabeth v.Leeuwen, JD, 33 jr.oud, dochter van Moses Joseph v.Leeuwen & Dina Marcus.
Hij overlijdt te Den Bosch op op 4 Apr 1848.

Het is mogelijk, dat hij, die bij zijn huwelijk in Tiel  een gehomologeerde geb.acte indiende, waarin staat dat hij in 1793 is geboren - precieze datum onbekend - in werkelijkheid valt te indentificeren met Isak Samuel, besneden door zijn vader/ besnijder te Oss op 23 Feb 1792.

en dan is er ook nog
=Dina/Diena v.Osten (uit de 2de echt), geb. te Oss, ovl. te Rotterdam op 29 Maart 1847, 41[?] jr.oud, die op 14 Apr 1846 huwde te Wageningen, 36 jr.oud met Izak Salomon Holtij, commissionair, 45 jr.oud.
=Frederica, geb. te Oss 3 Mei 1785, ovl. aldaar 1 Feb 1865, 79 jr.oud, ongehuwd

Een zoon Abraham van Osten, overleden te Oss, waarvan in het Stenen Archief geen grafsteen aanwezig is, werd eveneens door zijn vader  besneden te Geffen op 25 Mei 1781. Deze zoon overleed te Oss op 8 Dec 1872, 91 jr.oud, ongehuwd. Hij wordt genoemd in het bevolkingsregister van Geffen 1850.


2019/09/02
bnnch