Het Stenen Archief - Only completed research

[3954]

(101)57
4
Presborg
Israel
Yisra'eel ha-Cohen z.v. Chaim ha-Cohen
Hester Cosman van Meer
Hijman Presborg & Henriette Presborg
28-03-1767
27 Adar II 5527
Biedschuf
21-10-1847
11 Cheshvan 5608
Oss
Geffen
22-10-1847//12 Cheshvan 5608
ציון
לכהן צדק ולישר אל
למד ודבק בתורת יקותיאל
שליח לקהל בבית אל
ינוח עד עת הגואל
ה"ה כ"ה ישראל
בן כ"ה חיים הכהן
נפטר ביום ה י"א חשון
ונקבר עש"ק י"ב בו
שנת תר"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה  
Gedenkteken
Voor een rechtvaardig priester en een rechtschapene [tegenover] God (2)
Hij leerde en hechtte zich aan de Leer van Yekutiel(3)
[Hij was] de afgezant (voorganger) van de gemeente in het Huis van God
Hij ruste tot het tijdstip van de Verlosser [is gekomen]
Deze is de ge'eerde heer Yisra'el
Zoon van de ge'eerde heer Chaim ha-Cohen
Hij overleed op donderdag 11 Cheshvan
En werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) de
12e daarvan
In het jaar 5608(1)

T N Ts B H 
In het boek:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.218-219
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(alhier is dit grafsteen #57) geeft Becker (*) het jaar (5)648 als jaar van overlijden aan, ipv 5608

(2)-Deel twee van de regel:-
een rechtschapene [tegenover] God is in twee woorden Yashar El.
Mogelijk is hier ook een verwijzing naar zijn naam Yisra'eel in te vinden
(door de twee woorden aan elkaar te verbinden)

(3)-Het is niet duidelijk waarom deze term (Leer van Yekutiel) gebezigd is voor de Tora.
Becker (*) -noot 2 op pag. 218-dat dit een eerbetoon is aan zijn schoonvader Cosman van Meer uit Cuijk, in het Hebreeuws Mozes Jekoetiel genaamd.Op de begraafplaats van Cuijk, en speciaal de grafsteen van zijn echtgenote (15)13, is van deze veronderstelling echter niets terug te vinden.
 

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6131
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 88
Overledene Israel Heijman Presborg
Overlijdensdatum: 21-10-1847
Vader  Heijman David Presborg
Moeder  Henrietta Isaac Presborg
Partner Hester Cosman Joseph van Meer
Relatie: Echtgenoot van

[Bron:-wiewaswie.nl
Geboorte:-
Huwelijksakte #4 Oss 22-02-1821
(Huwelijksregister Oss 1821)

De geboortedatum bij Becker(*)-pag.218-is 21-03-1767, en vermoedelijk foutief
 
Hij was de echtgenoot van (15)13

[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Huwelijksakte #4 Oss 22-02-1821
(Huwelijksregister Oss 1821)
Bij Becker(*)-pag.218-is de huwelijksdatum 20-02-1821 en onjuist.

Aanvullende informatie:-

1)-Er bestaat een sefer kodesh genaamd Torath Jekoetiel, gepubliceerd door de rabbijn Refael ben Jekoetiel Ziskind hakohen, die in zijn latere dagen Opper Rabbijn was van AH"W (Altona, Hamburg, Wandsbeck). Mogelijk was de heer Presborg een familielid. In ieder geval, een nakomeling van deze auteur was de Chafets Chaim.

2)-Volgens de midrash was Jekoetiel een andere naam voor Moshe Rabeinoe, en torath jekoetiel = torath Moshe, hetgeen echter niet wijst in de richting van Beckers(*) verklaring, want zoals juist gesteld, was er bij mej. v.Meer niets betr. Jekoetiel te vinden; Cosman is een bijnaam van Moshe, en niet zoals Becker(*) veronderstelde.

2015/09/16
bnnch