Het Stenen Archief - Only completed research

[3955]

(101)58
5
Levison
Jacob
Ya'akov z.v. Yitschak
1)-Abigael Salomons Simons & 2)-Hester Levi
Isaac Levi & Sara Benjamin
02-05-1761
28 Nissan 5521
Maashees
18-01-1847
1 Shevat 5607
Lith
Geffen
ותחי רוח יעקב
פה איש תם ינוח
ממרום  קראו מלכו
למקומו שב הרוח
ויעקב הלך לדרכו
ה"ה כ"ה יעקב בר יצחק
מת ביום ב ר"ח שבט
וביום ד שלאחריו
קברו אותו בניו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En de geest van Ya'akov herleefde(1)
Hier rust een ingetogen man
Uit de Hoogte riep zijn Koning hem
Naar zijne plaats keerde de geest terug(2)
En Ya'akov ging zijns weegs
Dit is de chaveer (4) Ya'akov zoon van de heer Yitschak 
Hij overleed op maandag Rosh Chodesh (nieuwe maand dag) Shevat
En op woensdag die daarop volgde
Begroeven zijn zonen hem(3)(5)

T N Ts B H 
Tevens is gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.172-173
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(alhier is dit grafsteen #58) 

De laatste twee regels zijn door bemossing onleesbaar geworden en deze zijn overgenomen uit Becker(*)-pag.173

(1)-Genesis 45:27
(2)-Genesis 32:1
(3)-Cijferwaarde van de gemerkte letters is (5)607-het jaar van overlijden
(4)-Ook volgens de grafsteen van zijn zoon (101)80 droeg hij de titel chaveer.

(5)-Aangezien hij althans op zijn minst 1 dochter had-(101)89-is het misschien beter dit te vertalen "begroeven zijn kinderen hem".Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4797
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Overledene Jacob Isaac Levison
Overlijdensdatum: 18-01-1847
Vader  Isaac Levi
Moeder  Sara Benjamin
Partner Hester Levi
Relatie: weduwnaar van

Geboortegegevens en namen ouders zijn ontleend aan Becker(*)-noot 4 op pag.172-die hiervoor verwijst naar de Acte van Bekendheid in de bijlagen van de acte van het huwelijk met Hester Levi te Lith op 28-08-1814

Hij was de echtgenoot (tweede huwelijk van hem) van (101)60
en de vader van (101)80 & (101)89

Overlijdensgegevens echtgenotes:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4795
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Overledene Abigail Salomon
Overlijdensdatum: 04-06-1814
Vader  Simon Salomon
Moeder  Maria Meijer
Partner Jacob Levison
Relatie: echtgenote van
Nadere informatie naam v.d.vader staat geschreven als Salomon Simon.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4796
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Overledene Hester Levi
Overlijdensdatum: 14-06-1830
Vader  Levi Samuel
Moeder  Leentje van Meer
Partner Jacob Levison
Relatie: echtgenote van

Aanvullende details:-

1)-De ouders van zijn 1ste echtgenote huwden in Oisterwijk op 23 Dec 1753 (OT op 10 Nov 1753): Salomon Simons, wedn. van Helena Benjamin en Maria Meijers.

2)-Verder,  is Jacob Levison hoogst waarschijnlijk een oom van de echtgenote van Abraham v.Leeuwen (101)26; haar vader Samuel was een broer van Jacob, 3 jr jonger dan hij, en getuige bij Jacobs 2de huwelijk.

3)-Verder is hij ook een oom van (101)70; een andere broer van hem, Joseph Levison, zoon van Isak Levi & Sara Benjamin, overlijdt op 5 Dec 1817 in Lith, 54 jr.oud, echtg. van Sara Nathan. Aangever: Benjamin de Leeuw, 37 jr, halfbroer. een zoon van Joseph Levison, Isak/Itsik wordt op 6 Mei 1803 te l.ith besneden door mohel Pinchas.
2015/09/16
bnnch