Het Stenen Archief - Only completed research

[3956]

(101)59
4
Hessen,van
Brijne (Elisabeth)
Breine d.v. Yitschak(verm.)
van der Wielen
Mozes Isaac v.d. Wielen
Isaac van Hessen & Clara Berends
ca 1774
Amsterdam
01-01-1846
4 Tevet 5606
Lith
Geffen
05-01-1846//7 Tevet 5606
עדה המצבה
ועד הגל הזה על ישרת האשה היקרה
המהוללה ביראת אלקים היא מעוטרת 
על כן בכתה העדה כי לקחהו
הלך לפניה צדקתה וכבוד אלוה יאספהו
מרת בריינה אשת משה פון דער וויהלען
מתה בזקנה ושיבה טובה אור ליום 
עש"ק ד טבת ותשב אל אדמתה
ביום ב שלאחריו בשנת 
באברתו יסך לך לפ"ק

ת נ צ ב ה 
 
Deze grafsteen is getuige (1)
En deze steenhoop is [eveneens] getuige
Van de rechtschapenenheid van de dierbare en geprezen vrouw
Door Godsvrezenheid was zij gekroond
Vandaar dat de gemeente weende dat zij weggenomen werd(2)
Haar vroomheid ging voor haar uit en en de eer voor God omgaf haar,
God nam haar toe zich,(2a)
Mevrouw Breine de vrouw van Moshe van der Wielen
Zij overleed op hoge leeftijd en in goede ouderdom
In de avonduren voor (4) de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag)
4 Tevet en zij keerde naar haar aarde terug
Op maandag daaropvolgende in het jaar
"Hij zal u dekken met Zijn vlerken"(3)

T N Ts B H 
Tevens is gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.86-87
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(alhier is dit grafsteen #59) 

(1)-Naar Gen 31:52
(2)en (2a)-Deze regels hebben 3 grammaticale fouten (2 X manl. ipv vrouwl.) en "ging" in enkelvoud ipv meervoud.
De twee andere door Becker(*) vermeende fouten in deze regels-pag.86-
noot 4, nl dat "ere" gelezen moet worden "haar ere" en dat "God nam 
haar toe zich" gelezen moet worden als "wordt zij bij Hem[God] verzamelt" hoeven niet perse van toepassing te zijn, en zijn naar de mening van het onderzoek niet gerechtigd.
(3)-Psalm 91:4-De vergrote letters van deze regel geven de cijferwaarde van het overlijdensjaar (5)606.
(4)-Het Hebreeuwse "bij het lichten van" is in vele gevallen niet letterlijk
te nemen, zoals Becker(*)  dit deed op pag.87 ("bij het ochtendgloren")
maar betekent meestal "aan de vooravond van", zoals ook in dit geval
(9 uur donderdagavond). 

bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4797
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Overledene Elisabeth van Hessen
Overlijdensdatum: 01-01-1846
Vader Isaac Gabriel van Hessen
Moeder Clara N.N.
Partner Mozes Isaak van der Wielen
Relatie: weduwe van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 9 uur 's avonds
 

Zij is de echtgenote van (101)54.

Overlijdensgegevens echtgenoot:-
Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 4796
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 21
Overledene Moses Izaak van der Wielen
Overlijdensdatum: 01-09-1833
Vader  Isaak van der Wielen
Moeder  Betje van Osten
Partner Elisabeth van Hessen
Relatie: echtgenoot van

Aanvullend detail:-

Haar ouders komen in de Amsterdam Ashkenaziche DB bij Akevoth voor als Isaac/Itsak Gabriel, geb. 1732 & Gracia Barend Nathan, geb. 1746, die in 1766 (dtb 742/310) huwen; er bestaat ook een broer Barend/Ber Isaac/Itsak, die op 6 Sivan 5539 besneden wordt. Clara Barend, vr. v.Isaac Gavriel overlijdt in Lith op 26 Sep 1828


2015/09/17
bnnch