Het Stenen Archief - Only completed research

[3958]

(101)61
4
Wielen, van der
Elisabeth Beile
Belie d.v. Yitschak
van den Bergh
Zadok van den Bergh
Isaac van der Wielen & Brijn van Osten
20-10-1774
15 Cheshvan 5535
Oss
15-02-1830
23 Shevat 5590 (zie opm.)
Geffen
Geffen
17-02-1830//24 Shevat 5590
האשה היקרה והישרה
גמלה חסד לכל אדם
יראת ה היא תתהלל
א"ח מרת בילה אשת
פו"מ כהר"ר צדוק
שהלכה לעולם הנצח
בליל ב כ"ג שבט
ונקברת בשם טוב ביום ד
בשנת כפה פרשה לעני לפ"ק

ת נ צ ב ה 
De dierbare en rechtschapen vrouw
Die goede gunsten betoonde aan ieder mens
Een Godvrezende zij zal geprezen worden
Een belangrijke vrouw mevrouw Beile de vrouw van
De leider en bestuurder de ge'eerde heer de leraar en rabbijn  Zadok
Die naar de Wereld van het  Eeuwige ging
In de nacht van maandag 23 Shevat
En werd begraven in goede naam op woensdag
In het jaar "haar hand strekte zij uit naar de arme" (1)
T N Ts B H 
De steen is zo goed als onleesbaar en voor de bewerking werd gebruikt gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.52-53
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(alhier is dit grafsteen #61) 

Deze steen is een vervanging van steen (101)66 die werd gebroken.
Het is onbekend wanneer deze vervanging plaats vond.
De toevoeging "leraar en rabbijn" bij haar echtgenoot stond op de oorspronkelijke steen niet.[Becker (*)-pag.52-noot 2]
(1)-Spreuken 31:20
De cijferwaarde van deze spreuk moet het jaar van overlijden (5)590
aangeven.

Het uur van overlijden was vlg. de Joodse kalender reeds in dinsdag 
23 Shevath 5590 (maandag 15-02-1830 was totr zonsondergang 22 Shevath)


Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 2787
Gemeente: Geffen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Overledene Elisabeth van der Wielen
Overlijdensdatum: 15-02-1830
Vader Isaac van der Mozes
MoederBrijn Isaac Samuel
PartnerZadak van den Bergh
Relatie: Echtgenote van 
Nadere informatie Akte bevat meer informatie

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden circa twaalf uur "middernagt"

De geboortedatum werd overgenomen uit Becker(*)-pag.52-noot 5

Zij was de echtgenote van (101)44 en de moeder van (101)01, (101)11 en
(101)13

Zij was de zuster van (101)02, (101)43,(101)48,(101)50,(101)54 

Zij was de dochter van (101)64

Overlijdensdetails echtgenoot:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 2788
Gemeente: Geffen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 27
Overledene Zadok van den Bergh
Overlijdensdatum: 11-10-1857
Vader  Daniel N.N.
Moeder  Sara Izaak
Partner Elizabeth van der Wielen
Relatie: Weduwnaar van


2015/04/04
bnnch