Het Stenen Archief - Only completed research

[3959]

(101)62
3
Dijk,van
Rachel(Raghel-Ragchel)
Wolf
Izaak Wolf
Isaac van Dijk & Fronica
ca 1777
Kessel
15-11-1845 (znd-na nacht ??)
15 Cheshvan 5606
Kessel
Geffen
17-11-1845//17 Cheshvan 5606
פ"ט
אשה מרת רעכלה
אשת יצחק נפטרת
ביום א ט"ו מרחשון
ונקברת ביום ב  ט"ז בו
שנת תר"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Een vrouw, mevrouw Rechele
De vrouw van Yitschak Overleden
Op zondag 15 Marcheshvan
En begraven op maandag de 16e daarvan
In het jaar 5606

T N Ts B H
Tevens werd gebruikt gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.192-193
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(alhier is dit grafsteen #62) 

15-11-1845 is Shabbath-zaterdag.Vlg. Becker (*)-primaire bron niet aangegeven-overleed zij om 23:00.
Dit is vlg. de Joodse kalender de volgende dag zondag 16-11-1845, zoals ook op de steen staat.De hierbij behorende Joods datum is echter 16 Cheshvan en niet 15 Cheshvan zoals de steen ten onrechte aangeeft.
Ook de Joodse begrafenisdatum is onjuist-maandag er op volgend is 17 Cheshvan en niet zoals op de steen staat.(16 Cheshvan).
(De door Becker(*) op pag.193 gedane verwijzingen naar de data op de steen zijn volkomen ongerechtigd).

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.003
Inventarisnr: 90
Gemeente: Alem, Maren en Kessel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 26
Overledene Ragchel van Dijk
Overlijdensdatum: 15-11-1845
Overlijdensplaats: Alem, Maren en Kessel
Vader  Izaak van Dijk
Moeder  Heronica (**) Izaak
Partner Izaak Wolf
Relatie: Echtgenote van

(**)-moet zijn Fronika

Geboortedetails overgenomen uit Becker(*)-pag.192

 

 

 

Zij was de moeder van (101)34

Overlijdensgegevens echtgenoot:-

BronBurgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.003
Inventarisnr: 90
Gemeente: Alem, Maren en Kessel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Overledene Isac Wolf
Overlijdensdatum: 04-04-1852
Overlijdensplaats: Alem, Maren en Kessel
Vader Isac Wolf
Moeder Sophia Herts
Partner Rachel van Dijk
Relatie: Weduwnaar van
2015/09/20
bnnch