Het Stenen Archief - Only completed research

[3960]

(101)63
2
Zwanenburg
Abraham
Avraham z.v. Nathan Zvi
Judith van der Wielen
Nathan Michiel & Jette Abraham
ca 1762
Schwanenberg in Duitsland
15-07-1845
10 Tammoez 5605
Heesch
Geffen
17-07-1845//12 Tammoez 5605
פ"נ
איש אשר הלך בדרך טובים
כל מעשיו היו לשם שמיים
דבק עצמו באלהים חיים
ה"ה אברהם ב"ר נתן צבי
נפטר ביום ג
ונקבר ביום ד יוד תמוז
בשנת התר"ה לפ"ג

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een man die de weg der goeden bewandelde
Al zijn daden waren om hemels wille(1)
Hij klemde zichzelf vast aan de levende God
Deze is Avraham zoon van Nathan Zvi (2)
Hij overleed op dinsdag (3)
En werd begraven op Woensdag 10 Tammoez(3)
In het jaar 5605(4)

T N Ts B H 
De steen is onleesbaar en voor de ontcijfering werd gebruikt gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.90-91
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(alhier is dit grafsteen #63) 

(1)-Dit woord is ook bij Becker (*) uitgesleten en is het "shalom" wat Becker(*) er in ziet.
Ons onderzoek is van mening dat hier staat Shamayim en niet Shalom, wat dan niet alleen de term geeft, die meer gebruikelijk is maar ook past in de
rijm van de zinnen. 
De regel is dus te lezen als:-
Al zijn daden waren om hemels wille.

(2)-Het is niet duidelijk waarom zijn tweede naam in het Hebreeuws Zvi is en burgerlijk Michiel.Deze twee namen passen in de regel niet bij elkaar.

(3)-De overlijdens details op de steen zijn in geen enkel opzicht in overeenstemming met de overlijdensakte:-
a)-Hij overleed op maandag om 4 uur 's nachts en niet op dinsdag.
b)-Deze dag was 10 Tammoez 5605
c)-De begraafdatum woensdag was 12 Tammoez 5605 en niet 10 Tammoez
(4)-Volgens de "grote telling" dwz het duizendtal (5000) is aan het jaar toegevoegd.

bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 3446
Gemeente: Heesch
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Overledene Abraham van Zwanenburg
Overlijdensdatum: 15-07-1845
Vader  Nathan Michiel
Moeder  Jette Abraham
Partner Judit van der Wielen
Relatie: Weduwnaar van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 4 uur 's ochtends

De geboortedetails werden overgenomen uit Becker (*)-pag.90. Becker(*)verwijst hiervoor naar noot 4 aldaar, als zou deze de primaire bron hiervoor bevatten, maar in de hele lange inhoud van deze notitie is dit gegeven niet te vinden.Hij was de echtgenoot van (101)50 en de vader van (101)19

Overlijdensdetails echgenote:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 3446
Gemeente: Heesch
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Overledene Judith van der Wielen
Overlijdensdatum: 17-02-1837
Vader Isaak van der Wielen
Moeder Bruintje van der Wielen
Partner Abraham van Zwanenburg
Relatie: Echtgenote van

Becker(*) geeft in noot 4) op pag.90 een uitleg hoe deze overledene, in een familie die waarschijnlijk van der Heijde heette, de naam van Zwanenburg aannam.
2015/09/20
bnnch