Het Stenen Archief - Only completed research

[3962]

(101)65
2
Osten,van
Jacob
Ya'akov z.vf. Shmu'eel(verm.)
Samuel van Osten & Hanna Jakobs
04-01-1780
26 Tevet 5540
Geffen
18-11-1805
26 Cheshvan 5566
Oss
Geffen
De steen is onleesbaar en daarom werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

In dit boek is echter deze grafsteen evenmin opgenomen en is het niet duidelijk hoe de personalia-welke op zich juist mogen zijn hetgeen niet verifieerbaar is-met deze steen verbonden is en wat de primaire bron(nen) 
zijn die Becker(*) gebruikte voor de vaststelling daarvan.

Uit de personalia, onder dit voorbehoud, ge'accepteerd als juist blijkt, dat
hij een zoon was van (101)55 en een broer van (101)29, uit het eerste huwelijk van zijn vader

[Bron:-Besnijdenisregister van zijn vader]
Geboorte:-
Besnijdenis te Geffen op 11-01-1780.

Uit Becker(*)-pag.100-noot 2)-de enige verwijzing naar hem die in het boek vermoedelijk te vinden is-blijkt, dat hij evenals zijn vader moheel was.
2019/09/02
bnnch