Het Stenen Archief - Only completed research

[3967]

(64)02
5
Franken
Levy Samson
Yehuda z.v. Shimshon
Diena Boucher
Samson Abraham Franken & Aleida Jacobs
19-10-1805
26 Tishri 5566
Gendringen
19-04-1866
4 Iyar 5626
Gendringen
Gendringen
20-04-1866//5 Iyar 5626
Er is geen Nederlandse tekst
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף איביך 
פ"ה
שוכן למנוחה איש צדיק באמונה
פרנס והנהיג את דורו בדרך ישרה
להדריך בניו במצות י"י ובתורתו
היתה מגמתו והשתדלותו
ה"ה ר' יהודה ב"ר שמשון פראנקען
ונפטר ביום ה' ד' אייר
שנת תרכ"ו לפ"ק
ונקבר ביום ו' בו
ת נ צ ב ה
פ"ה הינו קיצור שפירושו פה הונח

Juda, u zullen uw broeders loven,

uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden*

Hier is neergelegd (en)

Ligt te rusten een man rechtvaardig, oprecht (vroom),

Een bestuurder die zijn generatie bestuurde en leidde op het rechte pad.

Zijn zonen op te leiden in de geboden van God en Zijn Leer

was zijn streven en pogen.

Deze is  heer Jehuda zoon van heer  Shimshon Franken

Hij overleed op donderdag de 4e Iyar van het jaar 5626

en hij werd begraven op vrijdag daarvan

T.N.Ts.B.H. 

*Gen 49:8

4 regels (twee bij twee) zijn op rijm.

Verondersteld wordt, dat de eerste letters van de eerste vier regels een afkorting met een betekenis vormen.

Wat deze betekenis is, kon niet worden vastgesteld.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4677
Gemeente: Gendringen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 54
Aangiftedatum: 20-04-1866
Overledene Levij Samson Franken
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-04-1866
Overlijdensplaats: Gendringen
Vader Samson Abraham Franken
Moeder Aleida Jacobs
Partner Diena Boucher
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Gendringen; oud 60 jaar;
beroep overl.: winkelier; beroep vader: geen beroep vermeld;
beroep moeder: geen beroep vermeld
Hij was de echtgenoot van (64)03 en de vader van (64)15 en
(64) 25 en indien de identificatie juist is van (64)01
Hij was de zoon van (64)05 & (64)04


Nr.32 in de lijst van de Joodse begraafplaats Ulfsteweg te Gendringen
pag.125 -"Het Oude Volk" van Hans Kooger-2001, Stichting Staring Instituut, Doetinchem

Nog uit deze bron:-

1)-In 1846 wordt hij genoemd als voorzitter van de kille.

2)-Op 19 mei 1830 woedde een enorme brand in Gendringen waarbij ook Levie Samson Franken enorme schade opliep.
(1394 gulden aan verloren gegane manufacturen,kleding en lijfgoed).
2018/01/01
bnnch