Het Stenen Archief - Only completed research

[3968]

(64)03
5
Boucher
Diena
Teib d.v.Shlomo
Franken
Levy Samuel Franken
Alexander Boucher & Sibilla Franken
1810
Wisch
27-11-1862
5 Kislev 5623
Gendringen
Gendringen
30-11-1862//8 Kislev 5623
Er is geen Nederlandse tekst
עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת
אשר
פ"נ
אשה צנועה וחסידה
הלכה בדרך תמימה
חסד ואמת גמלה
לעני ואביון פרשה כפיה
לתורה ולי"א הדריכה את בניה
ה"ה האשה טייב בת שלמה
ונפטרה ביום ה' ה כסליו
תרכ"ג ל"ק וביום ח' בו שבה
בכבוד גדול אל אדמתה
ת נ צ ב ה
ולי"א = וליראת אלהים
ל"ק = לפרט קטן בדרך כלל כותבים לפ"ק 

Deze steenhoop zij getuige,

en deze opgerichte steen zij getuige*

Dat hier rust

Een bescheiden en vrome vrouw.

Zij ging altijd de weg der ingetogenen

Weldaden en waarachtigheid bedreef zij.

Naar de arme en de behoeftige spreidde zij haar handpalm  uit.

Naar de Tora en naar de vreze Gods gaf zij haar zonen leiding.

Deze is de vrouwe Teib dochter van Shlomo.

Zij overleed op donderdag de 5e Kislev 5623

en op de 8e daarvan keerde zij met grote eer

terug naar haar aarde

T.N.Ts.B.H.

 

*Gen 31:52

ולי"א = En naar de vreze Gods

ל"ק = volgens de korte telling, gewoonlijk schrijft men לפ"ק

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4678
Gemeente: Gendringen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 107
Aangiftedatum: 28-11-1862
Overledene Diena Boucher
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-11-1862
Overlijdensplaats: Gendringen (Gendringen)
Vader Alexander Boucher
Moeder Sibilla Franken
Partner Levij Samson Franken
Relatie: echtgenote
Nadere informatie dooppl: Wisch; oud 52 jaar; beroep overl.:
zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder:
geen beroep vermeld
Zij was de echtgenote van (64)02 en de moeder van (64)15 en
(64) 25 en indien de identificatie juist is van (64)01

Dochter van [Terborg] (125)03
Zuster van (125)05

pag.89 -"Het Oude Volk" van Hans Kooger-2001, Stichting Staring Instituut, Doetinchem:-in 1820 woonde zij met haar ouders en broer en zuster te Wisch (Huisnr.79)


2020/01/27
nahum_a