Het Stenen Archief - Only completed research

[3969]

(64)04
5
Jacobs
Aleida
Lea d.v. Ya'akov
Franken
Samson Abraham Franken
Jacob Jacobs & Marlina N.N.
circa 1769
Stummeln (Duitsland)
13-03-1843
12 Adar II 5603
Gendringen
Gendringen
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
האשה היקרה והצדקת
אשת חיל עקרת הבית
יראת אלהים כפה פרשה
 (*) לעני וידיה שלחה לאביון
מ' לאה בת ר' יעקב ונ'
ביום י"ב אדר שני שנת
תר"ג לפ"ק לעד ימי חלדה
ת נ צ ב ה
והצדק 
המילה האחרונה בשורה הראשונה
האות האחרונה ה נמחקה או זו טעות לשונית

ונ' = ונקברה חלק מהאותיות נמחקו כנראה

(*)-משלי ל"א כ

Hier rust

De dierbare en rechtschapen vrouw

Een flinke vrouw, een huisvrouw

Een godvrezende, haar handpalm

spreidde ze uit naar de arme en haar handen

naar de behoeftige (*)

Mevrouw Lea dochter van de heer Ya'akov [en ze overleed?...]

op de 12e Adar II van het jaar 5603

Eeuwig zullen haar levensdagen zijn

T.N.Ts.B.H.

 

(*)-Spreuken 31:20
Bron Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4681
Gemeente: Gendringen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 14-03-1843
Overledene Aleida Jacobs
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-03-1843
Overlijdensplaats: Gendringen
Vader Jacob Jacobs
Moeder Marlina Nn
Partner Samson Abraham Franken
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Stummel Duitsland;
oud 74 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep
vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #18 Gendringen 14-03-1843
Overleden om 11 uur 's avonds
(het was toen reeds de volgende Joodse dag-12 Adar II 5603)
Zij was de echtgenote van (64)05 en de moeder van (64)02

Nr.30 in de lijst van de Joodse begraafplaats Ulfsteweg te Gendringen
pag.125 -"Het Oude Volk" van Hans Kooger-2001, Stichting Staring Instituut, Doetinchem
2011/12/04