Het Stenen Archief - Only completed research

[3970]

(64)05
5
Franken
Samson Abraham
Shimshon z.v. Avraham
Aleida Jacobs
Abraham Samson Franken & Botje Franken
08-10-1768
27 Tishri 5529
Gendringen
31-05-1858
18 Sivan 5618
Gendringen
Gendringen
02-06-1858//20 Sivan 5618
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
שמש זרח לדור דורים
מעשיו היו מתוקים וחמודים
שמו הטוב הלך למרחקים
מפרי מעשיו למדו הבנים
נשמתו צרורה בצרור החיים
כ"ה שמשון בן אברהם ז"ל
נפטר ביום ב' ח"י סיון תרח"י
לפ"ק ונקבר ביום ד' כ' סיון
ת נ צ ב ה
תרח"י היא שנת תרי"ח

Hier rust

Een stralende zon voor vele generaties

Zijn daden waren zoet en aangenaam

Zijn goede naam reikte tot verre

Van de vruchten van zijn werk leerden de zonen

Zijn ziel is gebundeld in de bundel van het leven.

De ge'eerde heer Shimshon zoon van Avraham-zijn herinnering zij tot zegen-

Hij overleed op maandag de 18e Sivan 5618

En hij werd begraven op woensdag 20 Sivan

T.N.Ts.B.H.  

תרח"י staat voor 5618

De eerste letters van de eerste 5 regels vormen een acrostichon

op zijn naam Samson.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4678
Gemeente: Gendringen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 61
Aangiftedatum: 31-05-1858
Overledene Samson Abraham Franken
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-05-1858
Overlijdensplaats: Gendringen (Gendringen)
Vader Abraham Samson Franken
Moeder Botje Franken
Partner Aleida Jacobs
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie dooppl: Gendringen; oud 92 jaar;
beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep
vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Hij was de echtgenoot van (64)04 en de vader van (64)02

Nr.31 in de lijst van de Joodse begraafplaats Ulfsteweg te Gendringen
pag.125 -"Het Oude Volk" van Hans Kooger-2001, Stichting Staring Instituut, Doetinchem

Dit is tevens de bron voor de geboortedatum.Deze datum klopt echter niet met de leeftijd bij overlijden.Deze zou dan 90 jaar moeten zijn geweest en is aangegeven als 92 (geboortejaar dus ong.1766)

Nog uit deze bron:-

Op 19 mei 1830 woedde een enorme brand in Gendringen waarbij ook Samson Abraham Franken, van beroep winkelier en korenkoper, enorme schade opliep.
(1151 gulden aan verloren gegane meubilair, huisraad,tarwe, rogge).
Hij was voor de brand in tamelijk goeden doen, maar hij werd hulp-
behoevend, evenals zijn zoon Levie (64)02, die zijn hele handel kwijtraakte.
2011/12/17