Het Stenen Archief - Only completed research

[3974]

(64)09
5
Jonge, de
Sara
Sara d.v. Avraham ha-Cohen
Urbach
Jacob Mozes Urbach
Abraham Asser de Jonge & Judith Benjamins
03-01-1793
19 Tevet 5553
Appingedam
27-10-1872
25 Tishri 5633
Gendringen
Gendringen
Er is geen Nederlandse tekst
כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את
לספד לשרה ולבכתה
שם טוב לך את אשת חיל
רון ותהלות שרת יומם וליל
הדור מעשך וברוך טעמך כאביגיל
פ"ט
אשה יקרה פיה ולבה שניהם מלאים
יראת שמים  לעני ולאביון פרשה כפים
ועליה נקונן בדמעות עניים חבל על
דאבדין (*) כי עלתה לשמים מ' שרה בת
אברהם הכהן ז"ל אשת יעקב אורבאך
ז"ל נפטרת יום א' כ"ה תשרי שנת תרל"ג לפ"ק
תמ"ך
הפסוק העליון
כי......הפסוק נלקח מספר רות פרק ג פסוק יא
(*)
חבל על דאבדין
הפסוק המלא הוא חבל על דאבדין ולא משתכחין
שהיא אמירה לזכרו של אדם שמת

מקור סנהדרין קיא א  בארמית

ופירושה בעברית

חבל על אלו שאבדו ואינם נמצאים
כאן אתנו.Opdat elke poort van mijn volk wete

dat gij een flinke vrouw bent.*

Om te rouwen voor Sarah en haar te bewenen

Een goede naam heeft u,  gij bent een flinke vrouw

Gezang en lofliederen zong u, dag en nacht

Nobel zijn uw daden

Gezegend is uw goede smaak als Abigail

Hier is geborgen

Een dierbare vrouw,

Haar mond en haar hart waren gevuld met

de vreze voor God.

Naar de arme en de behoeftige strekte zij de handen uit.

Over haar zullen wij treuren met tranende ogen

Jammer van dit verlies (**), want zij ging naar de Hemel.

Mevrouw Sara dochter van Abraham ha-Cohen-zijn herinnering zij tot zegen- de vrouw van Ya'akov Urbach-zijn herinnering zij tot zegen-overleden op zondag 25 Tishri van het jaar 5633

Zij overleed op zondag de 25e Tishri van het jaar 5633

Moge zij in ere rusten.

*Ruth 3:11

De beginletters van de dichtregels vormen de naam van de overledene שרה

(**)-Gebaseerd op de bekende uitdrukking uit Sanhedrien koef-yoed-alef:-

Jammer van diegenen die verloren gingen doch niet zullen worden vergeten.[een uitdrukking voor de nagedachtenis van een gestorvene].

De uitdrukking is oorspronkelijk in het Aramees.


Geboorte:-
[Bron:-Gezinspagina in de Noordelijke Data Base van Akevoth (ingekort)]

Family Page
Abraham Assers de Jonge,
eerste huwelijk

Family Page
Abraham Assers de Jonge
Tweede huwelijk
Married 1788 to:
Judith Benjamins, birth ± 1758, died 23 Apr 1812 Delfzijl
1) Asser Abraham de Jonge, birth 15 Jun 1791 Appingedam, Groningen, Nederland, died 2 Jan 1846 Groningen, Groningen, Nederland, occupation: Butcher
Married 16 Jul 1832 Wildervank, Groningen, Nederland to:
Minke Izaaks Frank, birth Nov 1804 Veendam, Groningen, Nederland, died 11 Apr 1836 Veendam, Groningen, Nederland, daughter of Izaak Lazarus Frank and Saartje Nathans
2) Sara Abrahams de Jonge, birth 3 Jan 1793 Appingedam, Groningen, Nederland
3) Benjamin Abrahams de Jonge, birth 9 Jun 1797 Appingedam, Groningen, Nederland


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4677
Gemeente: Gendringen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 119
Aangiftedatum: 28-10-1872
Overledene Sara Abrahams de Jonge
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-10-1872
Overlijdensplaats: Gendringen
Vader Abraham Asser de Jonge
Moeder Judith Benjamins
Partner Jakob Mozes Urbach
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Appingedam; oud 78 jaar;
beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld;
beroep moeder: geen beroep vermeld
Nr.13  in de lijst van de Joodse begraafplaats Ulfsteweg te Gendringen
pag.125 -"Het Oude Volk" van Hans Kooger-2001, Stichting Staring Instituut, Doetinchem

De gegevens aldaar zijn geheel foutief.Als familienaam wordt gegeven Spanjaard, terwijl dit de Jonge moet zijn.Geboorteplaats en geboortejaar (achterhaalbaar via de overlijdensakte) zijn niet ingevuld.Als bijzonderheden staat:- "verweerde steen".
Aannemelijk is dus dat ten tijde van het schrijven van het boek, de steen niet of niet goed leesbaar was en inmiddels is gerestaureerd.

Ook op pag.116 is zij verkeerd (als Urbach-Spanjaard) aangegeven.
2011/12/18